Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:199:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 199, 2 sierpień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.199.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 199

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
2 sierpnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 754/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 755/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczące wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

33

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 756/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

35

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 757/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

37

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 758/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2009 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

40

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 759/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

44

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 760/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

46

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi

48

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

57

 

*

Decyzja Rady 2011/487/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany wspólnego stanowiska 2002/402/WPZiB dotyczącego środków ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida i talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

73

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/488/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

74

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającego załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości azotanu(III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z zanieczyszczenia krzyżowego oraz konsolidującego załączniki I i II do tej dyrektywy (Dz.U. L 159 z 17.6.2011)

76

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157 z 15.6.2011)

76

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top