Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:194:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 194, 26 lipiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.194.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 194

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
26 lipca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/456/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Australią zmieniającej Umowę w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów i oznakowania między Wspólnotą Europejską a Australią

1

 

 

2011/457/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2011 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (MEDIA Mundus)

2

 

 

2011/458/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2011 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika XIII (Transport) do Porozumienia EOG

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 723/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 724/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 725/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 726/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za jabłka

25

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 727/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

27

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 728/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

29

 

 

DECYZJE

 

 

2011/459/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

31

 

 

2011/460/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Szwecji

32

 

 

2011/461/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Cypru

33

 

 

2011/462/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 lipca 2011 r. dotycząca odrzucenia dwóch wniosków o rejestrację w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych ustanowionym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 [Eilenburger Sachsenquelle (ChNP)], [Eilenburger Sanusquelle (ChNP)] (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5251)

34

 

 

2011/463/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 lipca 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Bułgarię i Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5183)

36

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top