EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:193:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 193, 23 lipiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.193.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 193

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
23 lipca 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady nr 448/2011/UE z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję 2004/162/WE w odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/449/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu Zarządzającego do Spraw Sanitarnych i Fitosanitarnych, powołanego na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, odnośnie do zmiany dodatku V.A do załącznika IV do tego Układu (1)

5

 

 

2011/450/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2011 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

9

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 716/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiające uprawnienia do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2011/2012

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 717/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Cornish Pasty (ChOG))

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 718/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Riviera Ligure (ChNP)]

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 719/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [saucisson de l’Ardèche (ChOG)]

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 720/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego odnośnie do stopniowego wprowadzania kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli na lotniskach w UE (1)

19

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 721/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

22

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 722/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

24

 

 

DECYZJE

 

 

2011/451/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i czterech zastępców członków ze Słowacji

26

 

 

2011/452/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 48/08 (ex NN 61/08) udzielonej przez Grecję na rzecz Ellinikos Xrysos SA (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1006)  (1)

27

 

 

2011/453/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących sprawozdawczości państw członkowskich zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4947)

48

 

 

2011/454/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 lipca 2011 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5137)  (1)

50

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2011/455/UE

 

*

Decyzja nr 1/2011 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 10 czerwca 2011 r. dotycząca udzielenia zniżki w opłacie od pojazdów ciężarowych związanej z usługami świadczonymi przez pojazdy o klasie emisji EURO II i III wyposażone w homologowany system redukcji emisji cząstek

52

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top