Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:176:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 176, 5 lipiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.176.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 176

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
5 lipca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/392/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustanawiającej mechanizm rozstrzygania sporów

1

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustanawiająca mechanizm rozstrzygania sporów

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 647/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie sprostowania słoweńskiej wersji rozporządzenia (UE) nr 258/2010 w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/WE (1)

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 648/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 649/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

20

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 650/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

22

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych

24

 

 

DECYZJE

 

 

2011/393/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie środka C 18/10 (ex NN 20/10) wdrożonego przez Republikę Francuską na rzecz producentów oryginalnego sprzętu w branży aeronautyki (gwarancja „Aero 2008”) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1378)  (1)

37

 

 

2011/394/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4594)  (1)

45

 

 

2011/395/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 lipca 2011 r. uchylająca decyzję 2006/241/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4642)  (1)

50

 

 

2011/396/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 lipca 2011 r. upoważniająca laboratorium w Japonii do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4595)  (1)

51

 

 

2011/397/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro (EBC/2011/8)

52

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top