EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:163:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 163, 23 czerwiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.163.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 163

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
23 czerwca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady 2011/361/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Serbii ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Serbii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

1

Umowa między Unią Europejską a Republiką Serbii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Serbii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 602/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 603/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 604/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Niemiec

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach obszaru NAFO 3LN przez statki pływające pod banderą Niemiec

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 608/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2011 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

20

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 609/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

22

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 610/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

23

 

 

DECYZJE

 

 

2011/362/Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia statusu wspólnego przedsiębiorstwa dla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

24

 

 

2011/363/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

26

 

 

2011/364/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 26/09 (ex N 289/09), której Łotwa zamierza udzielić na restrukturyzację AS Parex banka (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6202)  (1)

28

 

 

2011/365/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję 2006/197/WE w odniesieniu do odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu istniejącej paszy wyprodukowanej ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4159)  (1)

52

 

 

2011/366/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4164)  (1)

55

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top