EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:159:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 159, 17 czerwiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.159.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 159

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
17 czerwca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/343/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 572/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 573/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości azotanu(III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z zanieczyszczenia krzyżowego oraz konsolidujące załączniki I i II do tej dyrektywy (1)

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (1)

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 576/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

66

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające po raz 149. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

69

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 578/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

86

 

 

DECYZJE

 

 

2011/344/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

88

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/345/WPZiB z dnia 16 czerwca 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

93

 

 

2011/346/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) udzielonej przez Portugalię w postaci gwarancji rządowej udzielonej BPP (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4932)  (1)

95

 

 

2011/347/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 czerwca 2011 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii na przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia podjętych w celu zwalczania tej choroby w Niderlandach w latach 2006 i 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4146)

105

 

 

IV   Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom

 

 

2011/348/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim o współpracy naukowo-technicznej

107

Umowa między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim o współpracy naukowo-technicznej

108

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/52/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej karboksyny jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz.U. L 105 z 21.4.2011)

115

 

*

Sprostowanie do dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/53/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dazometu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz.U. L 105 z 21.4.2011)

115

 

*

Sprostowanie do dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/54/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metaldehydu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz.U. L 105 z 21.4.2011)

115

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top