Help Print this page 

Document L:2011:139:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 139, 26 maj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.139.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 139

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
26 maja 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

2011/291/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2737)  (1)

1

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top