Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:111:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 111, 30 kwiecień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.111.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 111

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
30 kwietnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 419/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 420/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

3

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 421/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 422/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2011 r.

9

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 423/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach jedenastych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

12

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 424/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

14

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 425/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

16

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/261/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

17

 

 

2011/262/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. dotycząca niewłączenia propizochloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2726)  (1)

19

 

 

2011/263/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom do zmywarek do naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2806)  (1)

22

 

 

2011/264/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom pralniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2815)  (1)

34

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top