EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:106:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 106, 27 kwiecień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.106.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 106

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
27 kwietnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/250/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozserzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 403/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

3

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/55/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej paklobutrazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (1)

5

 

 

DECYZJE

 

 

2011/251/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1 800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2633)  (1)

9

 

 

2011/252/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: kwas askorbinowy, ipkonazol, spiromesifen, topramezon i Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2668)  (1)

11

 

 

2011/253/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonych do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia metobromuronu, kwasu S-abscysynowego, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 i Streptomyces lydicus WYEC 108 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2675)  (1)

13

 

 

2011/254/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech i Rumunii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2748)

15

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top