EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:100:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 100, 14 kwiecień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.100.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 100

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
14 kwietnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 360/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 361/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd, reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 943/2005 (1)

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji monepantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 363/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji izoeugenol, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

28

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 364/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2008 w odniesieniu do programu zwalczania Salmonelli u niektórych gatunków drobiu i w jego jajach w Chorwacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 925/2010 i (UE) nr 955/2010 (1)

30

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 365/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

37

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/43/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej wielosiarczku wapnia jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (1)

39

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/44/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej azadyrachtyny jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (1)

43

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/45/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej diklofopu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (1)

47

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/235/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

51

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/236/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

58

 

 

2011/237/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/1/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

72

 

 

2011/238/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/843/WE w odniesieniu do programu zwalczania Salmonelli dotyczącego niektórych rodzajów drobiu i jaj w Tunezji (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2520)  (1)

73

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 z 16.2.2011)

74

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top