Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:078:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 78, 24 marzec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.078.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 78

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
24 marca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 287/2011 z dnia 21 marca 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu, węglika wolframu z domieszką proszku metalicznego oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 288/2011 z dnia 23 marca 2011 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sprostowania węgierskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

21

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 290/2011 z dnia 23 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

22

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/178/WPZiB z dnia 23 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

24

 

 

2011/179/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 39/96 (ex NN 127/92) przyznanej przez Francję na rzecz Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8938)  (1)

37

 

 

2011/180/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2011 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2002/55/WE w odniesieniu do warunków zezwalania na wprowadzanie do obrotu małych opakowań mieszanek standardowego materiału siewnego różnych odmian roślin warzywnych tego samego gatunku (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1760)  (1)

55

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2010/SC z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Stałego Komitetu nr 4/2004/SC ustanawiającą Komitet ds. Mechanizmu Finansowego

57

 

*

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 6/2010/SC z dnia 9 grudnia 2010 r. rozszerzająca zakres działań Biura Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

58

 

 

IV   Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 290/09/COL z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie pomocy przyznanej na kształcenie pilotów samolotów liniowych w okręgu Troms (Norwegia)

59

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 61/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (Dz.U. L 23 z 27.1.2011)

69

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010)

69

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top