Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 63, 10 marzec 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.063.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 63

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
10 marca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 230/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

2

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 231/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

13

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 232/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

15

 

 

DECYZJE

 

 

2011/153/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2011 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

17

 

 

2011/154/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

21

 

 

2011/155/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie publikacji dokumentu referencyjnego i administrowania dokumentem referencyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1536)  (1)

22

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2010/SC z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wewnętrznego podziału kosztów

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top