Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:059:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 59, 4 marzec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.059.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 59

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
4 marca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2011 z dnia 3 marca 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia Lallemand SAS) (1)

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 213/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zmieniające załączniki II i V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 214/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 215/2011 z dnia 1 marca 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Pecorino Sardo” (CHNP)]

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 216/2011 z dnia 1 marca 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Chianti Classico” (CHNP)]

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 217/2011 z dnia 1 marca 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Robiola di Roccaverano” (CHNP)]

19

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 218/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

21

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 219/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

23

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 220/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach siedemnastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

25

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/22/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bispirybaku jako substancji czynnej (1)

26

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/23/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumuronu jako substancji czynnej (1)

29

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/25/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bupirymatu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

32

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/26/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dietofenkarbu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

37

 

 

DECYZJE

 

 

2011/138/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/248/UE w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

41

 

 

2011/139/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzji 2007/829/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

43

 

 

2011/140/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/09 (ex N 34/B/09) Dotacja budżetowa dla France Télévisions, którą Republika Francuska zamierza wdrożyć na rzecz France Télévisions (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4918)  (1)

44

 

 

2011/141/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1165)  (1)

63

 

 

2011/142/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (1)

66

 

 

2011/143/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. dotycząca niewłączenia etoksychiny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1265)  (1)

71

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top