Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:058:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 58, 3 marzec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.058.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 58

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
3 marca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 205/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 206/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 367/2006 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 207/2011 z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (pochodne pentabromowe eteru difenylowego i PFOS)

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 208/2011 z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykazów i nazw laboratoriów referencyjnych UE (1)

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 209/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego i postępowania antysubsydyjnego dotyczących przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz zakończenia rejestracji takiego przywozu wprowadzonej rozporządzeniami (UE) nr 570/2010 i (UE) nr 811/2010

36

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 210/2011 z dnia 2 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

39

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/19/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tau-fluwalinatu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

41

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/20/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fenoksykarbu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

45

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/21/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kletodymu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

49

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/137/WPZiB z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

53

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

63

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

69

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

73

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

74

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

75

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

76

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

77

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

79

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

80

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

81

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

82

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

83

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

84

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

85

 

 

IV   Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 167/09/COL z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży i dzierżawy bazy lotniczej Lista (Norwegia)

86

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top