Help Print this page 

Document L:2010:319:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 319, 04 grudzień 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.319.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 319

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
4 grudnia 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

2010/713/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7582)  (1)

1

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top