Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:014:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 14, 19 styczeń 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 14

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
19 stycznia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1062/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do nazw, które mogą być zastosowane podczas wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego w przypadku ograniczeń w stałym dostępie drobiu do wybiegu na świeżym powietrzu

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 19 stycznia 2006 r.

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

14

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

 

Wspólny Komitet EOG

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

16

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

18

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

20

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

21

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

22

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

24

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top