Help Print this page 

Document 52016XX0513(01)

Title and reference
Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

OJ C 172, 13.5.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

13.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/6


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2016/C 172/04)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: kwiecień 2016 r.

Okres zastosowania: lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r.

04-2016

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,0313

7,44275

7,49467

311,462

4,31057

1 BGN =

0,511300

1

13,8211

3,80547

3,83202

159,250

2,20399

1 CZK =

0,0369941

0,0723531

1

0,275338

0,277259

11,5223

0,159466

1 DKK =

0,134359

0,262779

3,63190

1

1,00698

41,8477

0,579163

1 HRK =

0,133428

0,260959

3,60674

0,993072

1

41,5578

0,575151

1 HUF =

0,00321067

0,00627942

0,0867886

0,023896

0,0240629

1

0,0138398

1 PLN =

0,231988

0,453722

6,27095

1,72663

1,73867

72,2554

1

1 RON =

0,223593

0,437303

6,04401

1,66415

1,67576

69,6407

0,963812

1 SEK =

0,108664

0,212525

2,93733

0,808759

0,814401

33,8447

0,468404

1 GBP =

1,26216

2,46852

34,1177

9,39390

9,4594

393,113

5,44060

1 NOK =

0,107269

0,209796

2,89962

0,798375

0,803945

33,4102

0,462390

1 ISK =

0,00712418

0,0139335

0,192576

0,0530235

0,0533934

2,21891

0,030709

1 CHF =

0,914941

1,78944

24,7321

6,80967

6,85718

284,969

3,94391


04-2016

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,47241

9,20268

0,792296

9,32237

140,367

1,09297

1 BGN =

2,28674

4,70533

0,405101

4,76653

71,7696

0,558834

1 CZK =

0,165453

0,340445

0,029310

0,344873

5,19275

0,0404333

1 DKK =

0,600909

1,23646

0,106452

1,25254

18,8596

0,146850

1 HRK =

0,596746

1,22790

0,1057145

1,24387

18,7289

0,145832

1 HUF =

0,0143594

0,0295467

0,00254380

0,0299310

0,450671

0,00350915

1 PLN =

1,037547

2,13491

0,183803

2,16268

32,5635

0,253555

1 RON =

1

2,05765

0,177152

2,08442

31,3851

0,244380

1 SEK =

0,485991

1

0,0860941

1,01301

15,2528

0,118766

1 GBP =

5,64488

11,6152

1

11,7663

177,165

1,37949

1 NOK =

0,479751

0,987160

0,0849886

1

15,0570

0,117241

1 ISK =

0,031862

0,065562

0,00564446

0,0664143

1

0,00778649

1 CHF =

4,09200

8,41991

0,724904

8,52942

128,428

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: kwiecień-16

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,03133

0,0369941

DKK

7,44275

0,134359

HRK

7,49467

0,133428

HUF

311,462

0,00321067

PLN

4,31057

0,231988

RON

4,47241

0,223593

SEK

9,20268

0,108664

GBP

0,792296

1,26216

NOK

9,32237

0,107269

ISK

140,367

0,00712418

CHF

1,09297

0,914941

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


Top