EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CA0311

Sprawa C-311/22, Moesgaard Meat 2012: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 lutego 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret – Dania) – Anklagemyndigheden/PO, Moesgaard Meat 2012 A/S [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2010/75/UE – Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich zmniejszanie – Artykuł 10 – Punkt 6.4 lit. a) załącznika I – Prowadzenie rzeźni, w których wydajność produkcji tusz przekracza 50 ton dziennie – Pojęcia „tuszy” i „wydajności dziennej” – Rzeźnia nieposiadająca pozwolenia – Uwzględnienie rzeczywistej produkcji]

Dz.U. C, C/2024/2390, 8.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2390/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2390/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria C


C/2024/2390

8.4.2024

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 lutego 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret – Dania) – Anklagemyndigheden/PO, Moesgaard Meat 2012 A/S

(Sprawa C-311/22 (1), Moesgaard Meat 2012)

(Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2010/75/UE - Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich zmniejszanie - Artykuł 10 - Punkt 6.4 lit. a) załącznika I - Prowadzenie rzeźni, w których wydajność produkcji tusz przekracza 50 ton dziennie - Pojęcia „tuszy” i „wydajności dziennej” - Rzeźnia nieposiadająca pozwolenia - Uwzględnienie rzeczywistej produkcji)

(C/2024/2390)

Język postępowania: duński

Sąd odsyłający

Højesteret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Anklagemyndigheden

Strona pozwana: PO, Moesgaard Meat 2012 A/S

Sentencja

1)

Punkt 6.4 lit. a) załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

należy interpretować w ten sposób, że:

do celów obliczenia wydajności produkcji tusz wieprzowych danej rzeźni należy uwzględnić wagę świń poddanych ubojowi, wykrwawionych i wypatroszonych, bez języka, szczeciny, racic, genitaliów, tłuszczu okołonerkowego, nerek i przepony.

2)

Punkt 6.4 lit. a) załącznika I do dyrektywy 2010/75

należy interpretować w ten sposób, że:

w przypadku gdy dzienna wydajność produkcji tusz rzeźni prowadzącej działalność bez pozwolenia wymaganego w art. 4 ust. 1 tej dyrektywy jest obliczana na podstawie rzeczywistej miesięcznej wielkości produkcji tej rzeźni, obliczenie to powinno obejmować, oprócz dni uboju, również dni, w których odbywają się inne etapy produkcji tusz. Nie należy natomiast w tym kontekście brać pod uwagę ewentualnych ograniczeń fizycznych, technicznych lub prawnych, które mogą limitować wydajność produkcji rzeźni.


(1)   Dz.U. C 276 z 18.7.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2390/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top