EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:185:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 185, 26 maja 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 185

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 66
26 maja 2023


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2023/C 185/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11006 – ONE / MACQUARIE / YTI) ( 1 )

1

2023/C 185/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11092 – BLACKSTONE / CDPQ / INVENERGY / AEP RENEWABLES / AEP WIND HOLDINGS / TRENT WIND FARM / DESERT SKY WIND FARM) ( 1 )

2

2023/C 185/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11016 – AIR LIQUIDE / ADP / JV) ( 1 )

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2023/C 185/04

Rezolucji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat wyników 9. cyklu unijnego dialogu młodzieżowego

4

2023/C 185/05

Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie przeglądu planu prac służących realizacji strategii UE na rzecz młodzieży w latach 2022–2024

14

2023/C 185/06

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie społecznego wymiaru zrównoważonej Europy dla młodzieży

21

2023/C 185/07

Rezolucja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie przeglądu reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA oraz koordynowania stanowisk państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji

29

2023/C 185/08

Rezolucja Rady w sprawie europejskiego obszaru edukacji: perspektywa na rok 2025 i dalsze lata

35

2023/C 185/09

Konkluzje Rady w sprawie zagrożonych i przesiedlonych artystów

39

2023/C 185/10

Konkluzje Rady w sprawie dalszych kroków na rzecz urzeczywistnienia automatycznego wzajemnego uznawania w kształceniu i szkoleniu

44

2023/C 185/11

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

51

2023/C 185/12

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/1035, i rozporządzeniem Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/1027 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

52

 

Komisja Europejska

2023/C 185/13

Kursy walutowe euro – 25 maja 2023 r.

54

2023/C 185/14

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 czerwca 2023 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.)

55


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2023/C 185/15

ZAWIADOMIENIE NA PODSTAWIE ART. 29 UST. 2 REGULAMINU PRACOWNICZEGO – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa w Sofii, Bułgaria (grupa zaszeregowania AD 14) w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej (DG COMM) – COM/2023/10433

56

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2023/C 185/16

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

57

2023/C 185/17

Publikacja zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym w sektorze produktów rolnych i środków spożywczych, o której to zmianie mowa w art. 6b ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 664/2014

64


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top