EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:116:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 116, 31 marca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 116

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 66
31 marca 2023


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2023/C 116/01

Komunikat Komisji – Zmiany komunikatu Komisji – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące ( 1 )

1

2023/C 116/02

Informacje Komisji Europejskiej zgodnie z art. 18 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

6

2023/C 116/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11044 – DERICHEBOURG / ELIOR) ( 1 )

7


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2023/C 116/04

Wykaz osób mianowanych przez Radę lipiec – grudzień 2022 r. (dziedzina społeczna)

8

2023/C 116/05

Decyzja Rady z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

15

2023/C 116/06

Decyzja Rady z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

19

2023/C 116/07

Decyzja Rady z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Zarządu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

23

 

Komisja Europejska

2023/C 116/08

Kursy walutowe euro – 30 marca 2023 r.

27

2023/C 116/09

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

28

2023/C 116/10

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

29

2023/C 116/11

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

30

2023/C 116/12

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

31


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2023/C 116/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11099 - CINVEN / MBCC DIVESTMENT BUSINESS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

32

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2023/C 116/14

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina

34


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top