EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:479:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 479, 16 grudnia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 479

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
16 grudnia 2022


Spis treści

Strona

 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI
SESJA 2022–2023
Posiedzenia od 18 do 19 maja 2022 r.
TEKSTY PRZYJĘTE

1


 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Parlament Europejski

 

Czwartek, 19 maja 2022 r.

2022/C 479/01

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Republiką Mołdawii (2021/2237(INI))

2

2022/C 479/02

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie sprawozdania Komisji na temat praworządności z 2021 r. (2021/2180(INI))

18

2022/C 479/03

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego Macedonii Północnej za rok 2021 (2021/2248(INI))

33

2022/C 479/04

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2021 dotyczącego Albanii (2021/2244(INI))

45

2022/C 479/05

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ścigania opozycji i aresztowania przywódców związków zawodowych na Białorusi (2022/2664(RSP))

57

2022/C 479/06

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. – mikropoświadczenia, indywidualne rachunki szkoleniowe i uczenie się na rzecz zrównoważonego środowiska (2022/2568(RSP))

65

2022/C 479/07

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zwalczania bezkarności za zbrodnie wojenne w Ukrainie (2022/2655(RSP))

68

2022/C 479/08

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie skutków społecznych i gospodarczych dla UE związanych z rosyjską wojną w Ukrainie, zwiększanie zdolności UE do działania (2022/2653(RSP))

75


 

III   Akty przygotowawcze

 

Parlament Europejski

 

Czwartek, 19 maja 2022 r.

2022/C 479/09

P9_TA(2022)0208
Tymczasowa liberalizacja handlu będąca uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu będącej uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (COM(2022)0195 – C9-0159/2022 – 2022/0138(COD))
P9_TC1-COD(2022)0138
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 maja 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

86

2022/C 479/10

P9_TA(2022)0209
Gromadzenie, przechowywanie i analizowanie w Eurojuście dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1727 w odniesieniu do gromadzenia, przechowywania i analizowania dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych w Eurojuście (COM(2022)0187 – C9-0155/2022 – 2022/0130(COD))
P9_TC1-COD(2022)0130
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 maja 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1727 w odniesieniu do zabezpieczania, analizy i przechowywania w Eurojuście dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych oraz powiązanych przestępstw

87

2022/C 479/11

P9_TA(2022)0210
Rozporządzenie (UE) 2016/1628: rozszerzenie uprawnień Komisji do przyjmowania aktów delegowanych ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1628 w odniesieniu do rozszerzenia uprawnień Komisji do przyjmowania aktów delegowanych (COM(2022)0113 – C9-0119/2022 – 2022/0080(COD))
P9_TC1-COD(2022)0080
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 maja 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1628 w odniesieniu do rozszerzenia uprawnień Komisji do przyjmowania aktów delegowanych

88

2022/C 479/12

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii (COM(2021)0823 – C9-0040/2022 – 2021/0433(CNS))

89


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

***

Procedura zgody

***I

Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie

***II

Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie

***III

Zwykła procedura ustawodawcza: trzecie czytanie

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu)

Poprawki Parlamentu:

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą . Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu.

PL

 

Top