EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:385:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 385, 6 października 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 385

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
6 października 2022


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2022/C 385/01

Zawiadomienie komisji w sprawie interpretacji niektórych przepisów prawnych aktu delegowanego określającego obowiązki w zakresie ujawniania informacji na mocy art. 8 rozporządzenia w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju dotyczących zgłaszania kwalifikującej się działalności gospodarczej i kwalifikujących się aktywów

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2022/C 385/02

Kursy walutowe euro — 5 października 2022 r.

20

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2022/C 385/03

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

21

2022/C 385/04

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych odsetek od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 lipca 2022 r. – Opublikowane zgodnie z przepisami dotyczącymi stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie pomocy państwa oraz art. 10 decyzji EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r.

22

2022/C 385/05

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

23


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Komisja Europejska

2022/C 385/06

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej złożony 9 czerwca 2022 r. przez Landsréttur w sprawie Verkfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag tölvunarfræðinga og Lyfjafræðingafélag Íslands przeciwko państwu islandzkiemu (Sprawa E-9/22)

24

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2022/C 385/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10904 – CVC / MATICMIND / SIO) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

25

2022/C 385/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10697 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1) ( 1 )

27

2022/C 385/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10857 – CINVEN / ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

28

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2022/C 385/10

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

29

2022/C 385/11

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

40

2022/C 385/12

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

52

2022/C 385/13

Publikacja specyfikacji produktu zmienionej w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

64


 

Sprostowania

 

Sprostowanie do stopy procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących – 0,50 % na dzień 1 października 2022 r. – Kursy walutowe euro (2022/C 381/04) ( Dz.U. C 381 z 4.10.2022 )

69


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top