EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:365:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 365, 23 września 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 365

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
23 września 2022


Spis treści

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

570. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – INTERACTIO, 15.6.2022–16.6.2022

2022/C 365/01

Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Ukraina – od pomocy do odbudowy – propozycje europejskiego społeczeństwa obywatelskiego”

1

 

OPINIE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

570. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – INTERACTIO, 15.6.2022–16.6.2022

2022/C 365/02

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Europejski przemysł meblarski – odbudowa w kierunku innowacyjnej i ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym” (opinia z inicjatywy własnej)

7


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

570. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – INTERACTIO, 15.6.2022–16.6.2022

2022/C 365/03

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: a) „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Ustanowienie Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie«”(COM(2022) 27 final); b) „Prawa i zasady cyfrowe” (opinia rozpoznawcza)

13

2022/C 365/04

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych)”(COM(2022) 68 final – 2022/0047 (COD))

18

2022/C 365/05

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Akt w sprawie czipów dla Europy«”(COM(2022) 45 final)

23

2022/C 365/06

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy dotyczące środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników (akt w sprawie czipów)”(COM(2022) 46 final – 2022/0032 (COD))

34

2022/C 365/07

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/2085 ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu »Horyzont Europa« w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów”(COM(2022) 47 final – 2022/0033 (NLE))

40

2022/C 365/08

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014”(COM(2022) 150 final – 2022/0099 (COD))

44

2022/C 365/09

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1005/2009”(COM(2022) 151 final – 2022/0100 (COD))

50

2022/C 365/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2107 ustanawiające środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) …/2022 ustanawiające wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym”(COM(2022) 171 final – 2022/0111(COD))

55

2022/C 365/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę”(COM(2022) 242 final – 2022/0166 (COD))

57

2022/C 365/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Reagowanie na finansowaną przez państwo instrumentalizację migrantów na granicy zewnętrznej UE«”(JOIN(2021) 32 final)

60

2022/C 365/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie wdrażania i egzekwowania postanowień Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”(COM(2022) 89 final – 2022/0068 (COD))

66


PL

 

Top