EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:241:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 241, 24 czerwca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 241

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
24 czerwca 2022


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2022/C 241/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9934 – KINGSPAN / TERASTEEL-WETTERBEST) ( 1 )

1

2022/C 241/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10771 – PLD / NBIM / UNIPART GROUP CAR PARK) ( 1 )

2

2022/C 241/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10765 – KKR / OTPP / HIGHWAYS TRUST) ( 1 )

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2022/C 241/04

Kursy walutowe euro — 22 czerwca 2022 r.

4

2022/C 241/05

Kursy walutowe euro — 23 czerwca 2022 r.

5

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2022/C 241/06

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

6

2022/C 241/07

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

12

2022/C 241/08

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

13

2022/C 241/09

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej ( 1 )

20


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2022/C 241/10

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

21

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2022/C 241/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10687 – D’IETEREN / PHE) ( 1 )

23

2022/C 241/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10618 – WACKER NEUSON / PORR / UMDASCH GROUP / SEQUELLO JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

25

2022/C 241/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10672 - VISTA / ELLIOTT / CITRIX SYSTEMS / TIBCO) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

27

2022/C 241/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10391 – RTL GROUP / TALPA NETWORK) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

29

2022/C 241/15

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10754 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / PREFERE RESINS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

30

2022/C 241/16

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10750 – Kärcher / Woco / Wairify) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

32


 

Sprostowania

 

Sprostowanie do projektu konkluzji Rady w sprawie rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych ( Dz.U. C 236 z 20.6.2022 )

34


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top