EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:064:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 64, 7 lutego 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 64

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
7 lutego 2022


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2022/C 64/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2022/C 64/02

Sprawa C-375/20: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 13 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Coimbra – Portugalia) – Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, SA – Sucursal em Portugal, uprzednio Liberty Seguros SA/DR [Odesłanie prejudycjalne – Artkuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych – Dyrektywa 2009/103/WE – Umowa ubezpieczenia zawarta wskutek poświadczenia nieprawdy – Międzynarodowy przewóz osób i towarów bez zezwolenia – Nieważność umowy ubezpieczenia – Skuteczność względem poszkodowanych osób trzecich oraz organu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań osobom poszkodowanym]

2

2022/C 64/03

Sprawa C-583/20: Postanowienie Trybunału dziewiąta izba) z dnia 21 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria – Węgry) – EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 273 – Zwalczanie oszustw – Obowiązek składania deklaracji w odniesieniu do transportu towarów – System elektronicznego nadzoru transportu drogowego – System sankcji mający zastosowanie do podatników zakwalifikowanych jako podatnicy obarczeni ryzykiem]

3

2022/C 64/04

Sprawa C-691/20: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho – Portugalia) – B/O, P, OP, G, N [Odesłanie prejudycjalne – Prawo Unii Europejskiej – Zasady – Artykuł 18 TFUE – Równość traktowania – Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową – Zakaz – Artykuł 49 TFUE – Swoboda przedsiębiorczości – Ponoszona przez należące do jednej grupy spółki odpowiedzialność solidarna za zobowiązania wynikające z zawartej przez jedną z tych spółek umowy o pracę – Wyłączenie przez przepisy krajowe danego państwa członkowskiego spółek mających siedzibę w innym państwie członkowskim]

3

2022/C 64/05

Sprawa C-87/21: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 14 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – NSV, NM/BT [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Zakres stosowania – Artykuł 1 ust. 2 – Warunki umowy odzwierciedlające obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze – Umowy o kredyt denominowane w walucie obcej – Warunki dotyczące ryzyka wymiany przejmujące względnie obowiązujący przepis prawa krajowego – Uchybienie zarzucane obowiązkowi informowania ciążącemu na instytucji bankowej udzielającej kredytu – Wymóg dobrej wiary – Badanie przez sąd krajowy, które ma być przeprowadzone w pierwszej kolejności na podstawie art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13]

4

2022/C 64/06

Sprawa C-316/21: Postanowienie Trybunału dziewiąta izba) z dnia 6 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Belgia) – Monument Vandekerckhove NV/Stad Gent [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa 2014/24/UE – Przebieg postępowania – Wybór uczestników i udzielanie zamówień – Artykuł 63 – Oferent polegający na zdolnościach innego podmiotu w celu spełnienia wymogów instytucji zamawiającej – Niedochowanie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej oferenta przez podmiot, na którego zdolności zamierza polegać oferent – Obowiązek zezwolenia temu oferentowi na zastąpienie rzeczonego podmiotu – Zasada proporcjonalności]

5

2022/C 64/07

Sprawa C-193/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 stycznia 2021 r. w sprawie T-824/19, RY/Komisja, wniesione w dniu 25 marca 2021 r. przez RY

5

2022/C 64/08

Sprawa C-382/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 14 kwietnia 2021 r. w sprawie T-579/19, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 23 czerwca 2021 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

6

2022/C 64/09

Sprawa C-387/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-509/19, Asolo/EUIPO, wniesione w dniu 23 czerwca 2021 r. przez Asolo LTD i WeMO Brands BV

7

2022/C 64/10

Sprawa C-473/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 2 czerwca 2021 r. w sprawie T-854/19 Franz Schröder / EUIPO, wniesione w dniu 2 sierpnia 2021 r. przez Franz Schröder GmbH & Co. KG

7

2022/C 64/11

Sprawa C-474/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 2 czerwca 2021 r. w sprawie T-855/19 Franz Schröder / EUIPO, wniesione w dniu 2 sierpnia 2021 r. przez Franz Schröder GmbH & Co. KG

7

2022/C 64/12

Sprawa C-475/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 2 czerwca 2021 r. w sprawie T-856/19 Franz Schröder / EUIPO, wniesione w dniu 2 sierpnia 2021 r. przez Franz Schröder GmbH & Co. KG

8

2022/C 64/13

Sprawa C-520/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polska) w dniu 24 sierpnia 2021 r. – A.S. przeciwko Bankowi M. SA

8

2022/C 64/14

Sprawa C-523/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-196/20, Chanel/EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO), wniesione w dniu 24 sierpnia 2021 r. przez Innovative Cosmetic Concepts LLC

9

2022/C 64/15

Sprawa C-537/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-586/19, PL/Komisja, wniesione w dniu 25 sierpnia 2021 r. przez PL

9

2022/C 64/16

Sprawa C-582/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie (Polska) w dniu 17 września 2021 r. – FY przeciwko Profi Credit Polska S.A.

10

2022/C 64/17

Sprawa C-589/21P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 14 lipca 2021 r. w sprawie T-75/20, Abitron Germany GmbH/EUIPO, wniesione w dniu 23 września 2021 r. przez Abitron Germany GmbH

11

2022/C 64/18

Sprawa C-619/21 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 20 lipca 2021 r. w sprawie T-500/19, Coravin/EUIPO – Cora (CORAVIN), wniesione w dniu 1 października 2021 r. przez Cora

11

2022/C 64/19

Sprawa C-632/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (Hiszpania) w dniu 14 października 2021 r. – JF i NS/Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. i Sunterra Tenerife Sales S.L.

12

2022/C 64/20

Sprawa C-635/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Bremen (Niemcy) w dniu 15 października 2021 r. – LB GmbH/Hauptzollamt D

13

2022/C 64/21

Sprawa C-640/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Cluj (Rumunia) w dniu 19 października 2021 r. – SC Zes Zollner Electronic SRL/Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca

13

2022/C 64/22

Sprawa C-654/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 28 października 2021 r. – LM przeciwko KP

14

2022/C 64/23

Sprawa C-664/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 5 listopada 2021 r. – NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG/Republika Słowenii

14

2022/C 64/24

Sprawa C-669/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (Portugalia) w dniu 9 listopada 2021 r. – Gencoal S.A./Conceito Norte – Consultadoria de Gestão, Lda., BT

15

2022/C 64/25

Sprawa C-670/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 9 listopada 2021 r. – BA/Finanzamt X

16

2022/C 64/26

Sprawa C-687/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hagen (Niemcy) w dniu 16 listopada 2021 r. – BL/Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

16

2022/C 64/27

Sprawa C-689/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 16 listopada 2021 r. – X/Udlændinge- og Integrationsministeriet

17

2022/C 64/28

Sprawa C-691/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 18 listopada 2021 r. – Cafpi SA, Aviva assurances SA/Enedis SA

18

2022/C 64/29

Sprawa C-702/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 15 września 2021 r. w sprawach połączonych T-337/18 i T-347/18, Laboratoire Pareva i Biotech3D/Komisja, wniesione w dniu 19 listopada 2021 r. przez Laboratoire Pareva

18

2022/C 64/30

Sprawa C-705/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Győri Ítélőtábla (Węgry) w dniu 23 listopada 2021 r. – MJ/AxFina Hungary Zrt.

19

2022/C 64/31

Sprawa C-707/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 24 listopada 2021 r. – Recamier SA/BR

20

2022/C 64/32

Sprawa C-711/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 25 listopada 2021 r. – XXX/ État belge zastępowane przez Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/33

Sprawa C-712/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 25 listopada 2021 r. – XXX/État belge zastępowane przez Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/34

Sprawa C-719/21 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 26 kwietnia 2021 r. w sprawie T-472/20 i T-472/20 AJ II, Jouvin/Komisja, wniesione w dniu 25 listopada 2021 r. przez Frédérica Jouvina

22

2022/C 64/35

Sprawa C-726/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Županijski sud u Puli-Pola (Chorwacja) w dniu 30 listopada 2021 r. – postępowanie karne przeciwko GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. u likvidaciji

23

2022/C 64/36

Sprawa C-742/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 15 września 2021 r. w sprawie T-777/19, CAPA i in./Komisja, wniesione w dniu 30 listopada 2021 r. przez Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), Jeana Derosière’a, Fabiena Hagnerégo i in.

24

2022/C 64/37

Sprawa C-757/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 29 września 2021 r. w sprawie T-342/18, Nichicon Corporation/Komisja, wniesione w dniu 9 grudnia 2021 r. przez Nichicon Corporation

25

2022/C 64/38

Sprawa C-759/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 29 września 2021 r. w sprawie T-363/18, Nippon Chemi-Con Corporation/Komisja, wniesione w dniu 10 grudnia 2021 r. przez Nippon Chemi-Con Corporation

26

2022/C 64/39

Sprawa C-366/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad – Bułgaria) – „BOSOLAR” EOOD/„CHEZ ELEKTRO BULGARIA” AD, przy udziale:„NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA” EAD

28

2022/C 64/40

Sprawa C-136/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Constitucional – Portugalia) – Autoridade Tributária e Aduaneira/VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

28

 

Sąd

2022/C 64/41

Sprawa T-751/21: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2021 r. – EMS Electro Medical Systems/EUIPO (AIRFLOW)

29

2022/C 64/42

Sprawa T-762/21: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2021 r. – C&C IP UK/EUIPO – Tipico Group (t)

29

2022/C 64/43

Sprawa T-766/21: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2021 r. – Daw/EUIPO – Sapa Building Systems (alpina)

30

2022/C 64/44

Sprawa T-776/21: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2021 r. – Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS)

31


PL

 

Top