EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:504:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 504, 14 grudnia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 504

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
14 grudnia 2021


Spis treści

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Rada

2021/C 504/01

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat wyników 8. cyklu unijnego dialogu młodzieżowego

1

2021/C 504/02

Rezolucja Rady w sprawie nowej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych na lata 2021–2030

9

 

ZALECENIA

 

Rada

2021/C 504/03

Zalecenie Rady z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podejść uwzględniających kształcenie mieszane na rzecz wysokiej jakości i włączającego szkolnictwa podstawowego i średniego

21


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 504/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) ( 1 )

30

2021/C 504/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10489 – BAXTER / HILL-ROM) ( 1 )

31

2021/C 504/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10439 – DP WORLD / SYNCREON) ( 1 )

32

2021/C 504/07

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10532 – GIP / IFM / SYDNEY AIRPORT) ( 1 )

33

2021/C 504/08

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10382 – CDPE / MACQUARIE / BLACKSTONE / ASPI) ( 1 )

34


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2021/C 504/09

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

35

2021/C 504/10

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/2196, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/2193 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymis

36

2021/C 504/11

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

37

2021/C 504/12

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/2197, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/2195 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

39

2021/C 504/13

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

40

2021/C 504/14

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2021/2199, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/2194, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

41

2021/C 504/15

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

42

2021/C 504/16

Ogłoszenie skierowane do osoby objętej środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2021/2198, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/2192, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

43

2021/C 504/17

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

44

 

Komisja Europejska

2021/C 504/18

Kursy walutowe euro — 13 grudnia 2021 r.

45

 

Trybunał Obrachunkowy

2021/C 504/19

Sprawozdanie dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych wynikających z wykonywania przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Radę i Komisję zadań na mocy rozporządzenia (UE) nr 806/2014 za rok budżetowy 2020

46

 

Komisja Europejska

2021/C 504/20

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004)

47


 

V   Ogłoszenia

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2021/C 504/21

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina

48

2021/C 504/22

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

57


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top