EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:418:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 418, 15 października 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 418

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
15 października 2021


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 418/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10462 – H&F/ZOOPLUS) ( 1 )

1

2021/C 418/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10427 – KKR/ Telefónica/InfraCo) ( 1 )

2

2021/C 418/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10375 – ARCELORMITTAL/CONDESA TUBOS) ( 1 )

3

 

Europejski Bank Centralny

2021/C 418/04

INFORMACJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO WYCOFUJĄCA INFORMACJĘ W SPRAWIE NAKŁADANIA SANKCJI ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA REZERW OBOWIĄZKOWYCH

4


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 418/05

Kursy walutowe euro — 14 października 2021 r.

5

2021/C 418/06

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie AT.40324 europejskie obligacje skarbowe ( 1 )

6

2021/C 418/07

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Sprawa AT.40324 – Europejskie obligacje skarbowe ( 1 )

7

2021/C 418/08

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 20 maja 2021 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40324 — Europejskie obligacje skarbowe) (notyfikowanej jako dokument C(2021) 3489)  ( 1 )

11

2021/C 418/09

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji zakazującej w sprawie AT.40346 – SSA Bonds – Spotkanie w formie audiokonferencji – za pośrednictwem platformy „Skype for Business” – Sprawozdawca: Estonia ( 1 )

15

2021/C 418/10

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie AT.40346 – SSA Bonds ( 1 )

16

2021/C 418/11

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 2021 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40346 – SSA Bonds) (notyfikowana jako dokument C(2021) 2871)  ( 1 )

19

2021/C 418/12

Zawiadomienie Komisji dotyczące stosowania Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną pomiędzy umawiającymi się stronami tej konwencji

24


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2021/C 418/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10460 – DMK/Uelzena/Niesky/Milchtrocknung Südhannover) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

33

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2021/C 418/14

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

35

2021/C 418/15

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

44


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top