EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:398:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 398, 1 października 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 398

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
1 października 2021


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 398/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.10181 – Entega/Viessmann/EMS/EPS) ( 1 )

1

2021/C 398/02

Powiadomienie zgodnie z art. 34 ust. 7 a) (iii) rozporządzenia (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

2

2021/C 398/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10452 – CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical) ( 1 )

4

2021/C 398/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10229 – Allianz/Aviva Italia) ( 1 )

5

2021/C 398/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10334 – BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions) ( 1 )

6


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 398/06

Kursy walutowe euro — 30 września 2021 r.

7

2021/C 398/07

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40330 – Rail cargo – Sprawozdawca: Luksemburg

8

2021/C 398/08

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Sprawa AT.40330 – Rail Cargo

9

2021/C 398/09

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 20 kwietnia 2021 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT.40330 – Rail cargo) (notyfikowana jako dokument C(2021)2521 final)

10

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2021/C 398/10

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej ( 1 )

15


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 398/11

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

16

2021/C 398/12

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antysubsydyjnych

18

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2021/C 398/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10486 – CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

19

2021/C 398/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10443 – Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

21

2021/C 398/15

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10314 – Vinci/Energía y Servicios DINSA II) ( 1 )

23

2021/C 398/16

Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.40305 - Network Sharing - Czech Republic

24

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2021/C 398/17

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina

28

2021/C 398/18

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

36

2021/C 398/19

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

40


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top