EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:063:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 063, 23 lutego 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 63

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
23 lutego 2021


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 63/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10076 — Cinven/Raffles/Miller) ( 1 )

1

2021/C 63/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9410 — Saudi Aramco/SABIC) ( 1 )

2

2021/C 63/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9771 — Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo) ( 1 )

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2021/C 63/04

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/275, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/276, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

4

2021/C 63/05

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających wobec Wenezueli

6

 

Komisja Europejska

2021/C 63/06

Kursy walutowe euro — 22 lutego 2021 r.

8

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2021/C 63/07

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego

9

2021/C 63/08

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego

13


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2021/C 63/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

18

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2021/C 63/10

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

20

2021/C 63/11

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

27


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top