EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:058:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 058, 18 lutego 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 58

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
18 lutego 2021


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 58/01

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

1

2021/C 58/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) ( 1 )

31


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 58/03

Kursy walutowe euro — 17 lutego 2021 r.

32

2021/C 58/04

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – Średnie koszty świadczeń rzeczowych

33

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2021/C 58/05

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

35

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2021/C 58/06

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

50

2021/C 58/07

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

51

2021/C 58/08

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

52

2021/C 58/09

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

53

2021/C 58/10

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

54

2021/C 58/11

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

55

2021/C 58/12

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

56


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2021/C 58/13

Ogłoszenie o konkursie otwartym

57

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2021/C 58/14

Wniosek o wydanie przez Trybunał EFTA opinii doradczej złożony przez Borgarting Lagmannsrett w ramach postępowania karnego przeciwko P (Sprawa E-15/20)

58

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 58/15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowegodotyczącego przywozu krzemku wapnia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

60

2021/C 58/16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu superchłonnych polimerów pochodzących z Republiki Korei

73

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2021/C 58/17

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

84

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2021/C 58/18

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina

86


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top