EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:429:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 429, 11 grudnia 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 429

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
11 grudnia 2020


Spis treści

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

554. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 16.9.2020–18.9.2020

2020/C 429/01

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Jednolity rynek cyfrowy – tendencje i perspektywy dla MŚP” (opinia z inicjatywy własnej)

1

2020/C 429/02

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Skuteczne i skoordynowane środki UE mające na celu zwalczanie oszustw podatkowych, unikania opodatkowania, prania pieniędzy i rajów podatkowych” (opinia z inicjatywy własnej)

6

2020/C 429/03

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Praworządność i jej wpływ na wzrost gospodarczy” (opinia z inicjatywy własnej)

16

2020/C 429/04

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Ochrona małoletnich migrantów pozbawionych opieki w Europie” (opinia z inicjatywy własnej)

24

2020/C 429/05

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zamówienia publiczne jako instrument tworzenia wartości i godności w pracy w usługach porządkowych i pomocniczych” (opinia z inicjatywy własnej)

30

2020/C 429/06

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Cyfrowe górnictwo w Europie: nowe rozwiązania na rzecz zrównoważonej produkcji surowców” (opinia z inicjatywy własnej)

37

2020/C 429/07

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W kierunku zorganizowanego zaangażowania młodzieży na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym UE” (opinia z inicjatywy własnej)

44

2020/C 429/08

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W kierunku strategii UE na rzecz zrównoważonej konsumpcji” (opinia z inicjatywy własnej)

51

2020/C 429/09

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zintegrowane podejście do obszarów wiejskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem regionów znajdujących się w trudnej sytuacji” (opinia z inicjatywy własnej)

60

2020/C 429/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zgodność polityki handlowej UE z Europejskim Zielonym Ładem” (opinia z inicjatywy własnej)

66

2020/C 429/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Energia: kobiety jako równoprawne podmioty w XXI wieku” (opinia z inicjatywy własnej)

77

2020/C 429/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Między transeuropejską supersiecią a lokalnymi wyspami energetycznymi – właściwa kombinacja zdecentralizowanych rozwiązań i scentralizowanych struktur na rzecz transformacji energetycznej zrównoważonej pod względem gospodarczym, społecznym i ekologicznym” (opinia z inicjatywy własnej)

85

2020/C 429/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Powszechny dostęp do godziwego, zrównoważonego i przystępnego cenowo mieszkalnictwa w perspektywie długoterminowej” (opinia z inicjatywy własnej)

93

2020/C 429/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Przyszłość unijnego transportu lotniczego w czasie kryzysu związanego z COVID-19 i po tym kryzysie” (opinia z inicjatywy własnej)

99

2020/C 429/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „UE i Afryka: urzeczywistnienie równoprawnego partnerstwa na rzecz rozwoju opartego na zrównoważoności i wspólnych wartościach” (opinia z inicjatywy własnej)

105

2020/C 429/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wkład społeczeństwa obywatelskiego w Zielony program działań dla Bałkanów Zachodnich i w ich zrównoważony rozwój w ramach procesu przystąpienia do UE” (opinia z inicjatywy własnej)

114

2020/C 429/17

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla: powstanie, struktura i wyzwania dla europejskiego przemysłu” (opinia z inicjatywy własnej)

122

2020/C 429/18

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wzmocnienie nienastawionych na zysk przedsiębiorstw społecznych jako podstawowego filaru Europy socjalnej” (opinia rozpoznawcza)

131

2020/C 429/19

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Obowiązek zachowania należytej staranności” (opinia rozpoznawcza)

136

2020/C 429/20

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Przegląd agendy terytorialnej UE, karty lipskiej i agendy miejskiej dla UE” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji niemieckiej)

145

2020/C 429/21

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rola polityki strukturalnej i polityki spójności EU we wspieraniu transformacji gospodarki w innowacyjny i inteligentny sposób” (opinia rozpoznawcza)

153

2020/C 429/22

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Godziwe płace minimalne w całej Europie” (opinia rozpoznawcza na wniosek Parlamentu Europejskiego/Rady)

159

2020/C 429/23

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Godna praca w gospodarce platform” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji niemieckiej)

173

2020/C 429/24

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Cyfryzacja i zrównoważony rozwój: status quo i potrzeba działania z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego” (opinia rozpoznawcza)

187

2020/C 429/25

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zrównoważone łańcuchy dostaw oraz godna praca w handlu międzynarodowym” (opinia rozpoznawcza)

197


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

554. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 16.9.2020–18.9.2020

2020/C 429/26

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy«”[COM(2020) 103 final]

210

2020/C 429/27

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości«”(COM(2020) 550 final)

219

2020/C 429/28

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Przegląd zarządzania gospodarczego. Sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzeń (UE) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 i 473/2013 oraz przydatności dyrektywy Rady 2011/85/UE«”(COM(2020) 55 final)

227

2020/C 429/29

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz”[COM(2020) 450 final – 2018/0196 (COD)],„Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności”[COM(2020) 452 final – 2018/0197 (COD)]

236

2020/C 429/30

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji”[COM(2020) 453 final – 2020/0100 (COD)], „Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji”[COM(2020) 460 final – 2020/0006 (COD)]

240

2020/C 429/31

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)”[COM(2020) 447 – 2018-206-COD]

245

2020/C 429/32

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 (»Program UE dla zdrowia«)”[COM(2020) 405 final – 2020/0102 (COD)]

251

2020/C 429/33

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia«”[COM(2020) 380 final]

259

2020/C 429/34

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Strategia »od pola do stołu« na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego”” [COM(2020) 381]

268

2020/C 429/35

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie”[COM(2020) 137 final – 2020/0053 (COD)]

276

2020/C 429/36

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku”[COM(2020) 215 final – 2020/95(COD)]

279

2020/C 429/37

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE – wdrażanie unijnego zestawu narzędzi«”[COM(2020) 50 final]

281

2020/C 429/38

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska strategia w zakresie danych”[COM(2020) 66 final]

290

2020/C 429/39

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Francję do wynegocjowania umowy uzupełniającej obowiązujący traktat dwustronny ze Zjednoczonym Królestwem dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy”[COM(2020) 622 final – 2020/0160 (COD)]

296

2020/C 429/40

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę (UE) 2016/798 w odniesieniu do stosowania przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w stosunku do stałego połączenia przez kanał La Manche”[COM(2020) 623 final – 2020/0161 (COD)]

297


PL

 

Top