EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:366:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 366, 30 października 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 366

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
30 października 2020


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2020/C 366/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9927 — MVM/iCR) ( 1 )

1

2020/C 366/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion) ( 1 )

2

2020/C 366/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney) ( 1 )

3


 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

2020/C 366/04

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych (CON/2020/20)

4


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2020/C 366/05

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1763, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1585, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/1755, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1578, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

8

2020/C 366/06

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1763 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

10

 

Komisja Europejska

2020/C 366/07

Kursy walutowe euro — 29 października 2020 r.

11


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2020/C 366/08

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

12

2020/C 366/09

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu acesulfamu potasu („Ace-K”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

13

2020/C 366/10

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

24

2020/C 366/11

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), Japonii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

25

2020/C 366/12

Zawiadomienie dotyczące dostosowania poziomu kontyngentów taryfowych w ramach środków ochronnych wprowadzonych wobec niektórych wyrobów ze stali w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2021 r.

36

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2020/C 366/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

53


 

Sprostowania

 

Sprostowanie do wykazu właściwych organów, o którym mowa w art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania ( Dz.U. C 194 z 6.6.2018 )

55


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top