EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:329:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 329, 5 października 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 329

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
5 października 2020


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2020/C 329/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2020/C 329/02

Sprawa C-114/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 czerwca 2020 r. – Komisja Europejska / Danilo Di Bernardo [Odwołanie – Służba publiczna – Konkurs otwarty – Niedopuszczenie do egzaminów – Możliwość uzupełnienia przed sądem uzasadnienia decyzji o niedopuszczeniu do egzaminów przez administrację – Przesłanki – Wyjątkowe przypadki – Pojęcie „braku uzasadnienia”]

2

2020/C 329/03

Sprawa C-256/19: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wien – Austria) – Postępowanie zainicjowane przez S.A.D. Maler und Anstreicher OG (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Skuteczna ochrona sądowa w dziedzinach objętych prawem Unii – Zasada niezawisłości sędziowskiej – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Właściwość Trybunału – Artykuł 267 TFUE – Dopuszczalność – Przepisy krajowe dotyczące przydzielania spraw w sądzie – Środek prawny – Wykładnia niezbędna do wydania wyroku przez sąd odsyłający – Oczywista niedopuszczalność)

2

2020/C 329/04

Sprawa C-192/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd Prešov (Słowacja) w dniu 5 maja 2020 r. – Prima banka Slovensko a.s. / HD

3

2020/C 329/05

Sprawa C-295/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 2 lipca 2020 r. – „Sanresa” UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

4

2020/C 329/06

Sprawa C-303/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Opatowie (Polska) w dniu 8 lipca 2020 r. – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. przeciwko KM

5

2020/C 329/07

Sprawa C-326/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez la Administratīvā apgabaltiesa (Łotwa) w dniu 22 lipca 2020 r. – SIA „MONO” / Valsts ieņēmumu dienests

5

2020/C 329/08

Sprawa C-332/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 22 lipca 2020 r. – Roma Multiservizi spa, Rekeep spa / Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

6

2020/C 329/09

Sprawa C-345/20: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Portugalska

7

2020/C 329/10

Sprawa C-350/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte costituzionale (Włochy) w dniu 30 lipca 2020 r. – O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

7

2020/C 329/11

Sprawa C-374/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 28 maja 2020 r. w sprawie T-574/18, Agrochem-Maks/Komisja, wniesione w dniu 7 sierpnia 2020 r. przez Agrochem-Maks d.o.o.

8

2020/C 329/12

Sprawa C-67/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 czerwca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (dawniej Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) – Węgry) – KD / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

9

2020/C 329/13

Sprawa C-209/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken – Niemcy) – SM / Sparkasse Saarbrücken

9

2020/C 329/14

Sprawa C-210/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 czerwca 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (dawniej Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) – Węgry] – TN / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, dawniej Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

9

2020/C 329/15

Sprawa C-531/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – PO / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

10

2020/C 329/16

Sprawa C-533/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – RQ / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

10

2020/C 329/17

Sprawa C-534/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – SR / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

10

2020/C 329/18

SprawaC-549/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – DX / Subdelegación del Gobierno en Toledo

10

2020/C 329/19

Sprawa C-560/19: Postanowienie Prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 25 czerwca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia – Hiszpania) – GT / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

11

2020/C 329/20

Sprawa C-567/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – LP / Subdelegación del Gobierno en Toledo

11

2020/C 329/21

Sprawa C-740/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 czerwca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (dawniej Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) – Węgry) – NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

11

2020/C 329/22

Sprawy połączone C-808/19 i C-809/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 lipca 2020 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Landgericht Gera – Niemcy) – DS (C-808/19), ER (C-809/19) / Volkswagen AG

11

2020/C 329/23

Sprawa C-905/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Darmstadt – Niemcy) – EP / Kreis Groß-Gerau

12

2020/C 329/24

Sprawa C-31/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Alicante – Hiszpania) – Bankia SA / SI

12

2020/C 329/25

Sprawa C-44/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / PC, RE

12

2020/C 329/26

Sprawa C-93/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 9 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bezirksgericht Schwechat – Austria) – JU / Air France Direktion für Österreich

12

2020/C 329/27

Sprawa C-127/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – Polska) – D. Spółka Akcyjna / W. Zrt

13

2020/C 329/28

Sprawa C-133/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 czerwca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – European Pallet Association eV / PHZ BV

13

2020/C 329/29

Sprawa C-138/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Stuttgart – Niemcy) – O. / P. AG

13

 

Sąd

2020/C 329/30

Sprawa T-110/17: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2020 r. – Jiangsu Seraphim Solar System / Komisja [Dumping – Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin – Zobowiązania – Dopuszczalność – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2146 – Unieważnienie faktur w ramach zobowiązania – Stosowanie w czasie nowych przepisów]

14

2020/C 329/31

Sprawa T-578/18: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2020 r. – CA Consumer Finance / EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 – Administracyjna sankcja pieniężna nałożona przez EBC na instytucję kredytową – Artykuł 26 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 575/2013 – Ciągłe naruszenie wymogów w zakresie funduszy własnych – Naruszenie przez niedbalstwo – Prawo do obrony – Wysokość sankcji – Obowiązek uzasadnienia]

15

2020/C 329/32

Sprawa T-729/19: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2020 r. – Dinamo / EUIPO (Favorit) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Favorit – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

15

2020/C 329/33

Sprawa T-150/20: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 30 czerwca 2020 r. – Tartu Agro / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Pomoc państwa – Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

16

2020/C 329/34

Sprawa T-462/20: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2020 r. – ZU / Komisja

16

2020/C 329/35

Sprawa T-487/20: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2020 r. – Rezon / EUIPO (imot.bg)

17

2020/C 329/36

Sprawa T-490/20: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2020 r. – CH i CN / Parlament

18

2020/C 329/37

Sprawa T-496/20: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2020 r. – CRII-GEN i in./Komisja

19

2020/C 329/38

Sprawa T-500/20: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2020 r. – Selmikeit & Giczella / EUIPO – Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER)

19

2020/C 329/39

Sprawa T-502/20: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2020 r. – Munich/EUIPO – Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

20

2020/C 329/40

Sprawa T-503/20: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2020 r. – T i D Kontrolni sistemi / EUIPO – Sigmatron (Aparaty i urządzenia do sygnalizacji)

21

2020/C 329/41

Sprawa T-507/20: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2020 r. – Colombani / ESDZ

22

2020/C 329/42

Sprawa T-510/20: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2020 r. – Fachverband Spielhallen i LM / Komisja

23

2020/C 329/43

Sprawa T-515/20: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2020 r. – Puma / EUIPO – Caterpillar (SPEEDCAT)

24

2020/C 329/44

Sprawa T-520/20: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2020 r. –Bonicelli / Wspólne Przedsięwzięcie Fusion for Energy

24

2020/C 329/45

Sprawa T-527/20: Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2020 r. – Aldi / EUIPO (CUCINA)

25

2020/C 329/46

Sprawa T-530/20: Skarga wniesiona w dniu 21 sierpnia 2020 r. – Interfloat i GMB / Komisja

26


PL

 

Top