EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:320:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 320, 28 września 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 320

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
28 września 2020


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2020/C 320/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2020/C 320/02

Sprawa C-113/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative – Luxembourg) – Luxaviation SA / Ministre de l’Environnement [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Dyrektywa 2003/87/WE – Kara za przekroczenie emisji – Brak możliwości odstąpienia od kary w razie posiadania niezwróconych uprawnień, z wyjątkiem przypadku siły wyższej – Brak możliwości wpływu na wymiar kary – Proporcjonalność – Artykuły 20, 41, 47 i art. 49 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań]

2

2020/C 320/03

Sprawa C-468/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria regionale per il Veneto – Włochy) – Regione Veneto / HD (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pojazdy historyczne – Niejednolite traktowanie pod względem podatkowym wewnątrz tego samego państwa członkowskiego – Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym – Oczywista niedopuszczalność)

3

2020/C 320/04

Sprawa C-32/20: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 4 czerwca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di appello di Napoli – Włochy) – TJ / Balga Srl [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Artykuł 30 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy – Artykuły 20, 21, 34 i 47 karty praw podstawowych – Dyrektywa 98/59/WE – Zwolnienia grupowe – Przepisy krajowe dotyczące ochrony, jaką należy zapewnić pracownikowi, który stał się ofiarą nieuzasadnionego zwolnienia grupowego z powodu naruszenia kryteriów wyboru pracowników do zwolnienia – Brak sytuacji stosowania prawa Unii w rozumieniu art. 51 ust. 1 karty praw podstawowych – Brak możliwości stosowania karty praw podstawowych – Oczywisty brak właściwości]

3

2020/C 320/05

Sprawa C-162/20 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 29 stycznia 2020 r. w sprawie T-471/18, WV / ESDZ, wniesione w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez WV

4

2020/C 320/06

Sprawa C-171/20 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 29 stycznia 2020 r. w sprawie T-43/19, WV / ESDZ, wniesione w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez WV

5

2020/C 320/07

Sprawa C-172/20 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 29 stycznia 2020 r. w sprawie T-388/18, WV / ESDZ, wniesione w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez WV

5

2020/C 320/08

Sprawa C-244/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hiszpania) w dniu 8 czerwca 2020 r – F.C.I. / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

6

2020/C 320/09

Sprawa C-258/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 1 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 11 czerwca 2020 r. – HV / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

7

2020/C 320/10

Sprawa C-267/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de León (Hiszpania) w dniu 15 czerwca 2020 r. – AB Volvo i DAF TRUCKS N.V. / RM

8

2020/C 320/11

Sprawa C-268/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Hiszpania) w dniu 16 czerwca 2020 r. – XV / Cajamar Caja Rural S.C.C.

8

2020/C 320/12

Sprawa C-281/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 26 czerwca 2020 r. – Ferimet S.L. / Administración General del Estado

9

2020/C 320/13

Sprawa C-294/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Nacional (Hiszpania) w dniu 1 lipca 2020 r. – GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central

10

2020/C 320/14

Sprawa C-346/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 28 lipca 2020 r. – UW / Ryanair DAC

10

2020/C 320/15

Sprawa C-354/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 31 lipca 2020 r. – europejski nakaz aresztowania wydany wobec L; druga strona postępowania: Openbaar Ministerie

11

2020/C 320/16

Sprawa C-359/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-195/18, Talanton AE/Komisja, wniesione w dniu 31 lipca 2020 r. przez Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon

12

2020/C 320/17

Sprawa C-364/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 14 maja 2020 r. w sprawie T-282/18, Bernis i in. / SRB, wniesione w dniu 4 sierpnia 2020 r. przez Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA i Cassandra Holding Company SIA

13

2020/C 320/18

Sprawa C-164/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 czerwca 2020 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii, wspierane przez Republikę Francuską

15

2020/C 320/19

Sprawa C-165/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 czerwca 2020 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii, wspierane przez Republikę Francuską

15

2020/C 320/20

Sprawa C-217/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – La Gazza Scrl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

15

2020/C 320/21

Sprawa C-218/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Latte Più Srl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

15

2020/C 320/22

Sprawa C-219/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Brenta Scrl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

16

2020/C 320/23

Sprawa C-283/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Almería – Hiszpania) – Liliana Beatriz Moya Privitello, Sergio Daniel Martín Durán / Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

16

2020/C 320/24

Sprawa C-337/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Via Lattea Scrl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

16

2020/C 320/25

Sprawa C-338/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Cooperativa Novalat Scrl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

16

2020/C 320/26

Sprawa C-339/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Veneto Latte Scrl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

17

2020/C 320/27

Sprawa C-534/18 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 czerwca 2020 r. – Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Núcleo de comunicaciones y control SL

17

2020/C 320/28

Sprawa C-536/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – XW / Landesamt für Verbraucherschutz

17

2020/C 320/29

Sprawy połączone od C-694/18 do C-697/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Económico Administrativo Central – Hiszpania) – Ente Público Radio Televisión Madrid (C-694/18), Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) (C-695/18), Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U. (C-696/18), Ente Público de Radiotelevisión de Castilla La Mancha (C-697/18) / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

17

2020/C 320/30

Sprawa C-726/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Włochy) – FW, GY / U.T.G. – Prefettura di Lucca

18

2020/C 320/31

Sprawa C-782/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance Epinal – Francja) – Cofidis / YP

18

2020/C 320/32

Sprawa C-40/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (dawniej Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) – Węgry] – EY / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, dawniej Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2020/C 320/33

Sprawa C-305/19: Postanowienie prezesa dziesiątej izby Trybunału z dnia 25 lutego 2020 r. – Komisja / Republika Czeska

18

2020/C 320/34

Sprawa C-314/19: Postanowienie Prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 14 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – R.C.C. / M.O.L.

19

2020/C 320/35

Sprawa C-438/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf –- Niemcy) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Frontline Digital GmbH

19

2020/C 320/36

Sprawa C-464/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Latte Villafranca Scrl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

19

2020/C 320/37

Sprawa C-522/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta – Hiszpania) – DC / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

19

2020/C 320/38

Sprawa C-524/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 2 de Nules – Hiszpania) – Investcapital Ltd / FE

20

2020/C 320/39

Sprawa C-525/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – GF / Subdelegación del Gobierno en Toledo

20

2020/C 320/40

Sprawa C-685/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 3 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankenthal – Niemcy) – OK / Daimler AG

20

2020/C 320/41

Sprawa C-687/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 maja 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Mons – Belgia) – Ryanair Ltd / PJ

20

2020/C 320/42

Sprawa C-759/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 maja 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Gera – Niemcy) – PG / Volkswagen AG

21

2020/C 320/43

Sprawy połączone od C-763/19 do C-765/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 maja 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie – Polska) – D.S. (C-763/19) / S.P. i in., przy udziale Prokuratora Regionalnego w Krakowie, C.S.A. w P. (C-764/19) / Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, przy udziale Prokuratora Regionalnego w Krakowie, M.Ś. i I.Ś. (C-765/19) / R.B.P. Spółka Akcyjna, przy udziale Prokuratora Regionalnego w Krakowie, Rzecznika Praw Obywatelskich,

21

2020/C 320/44

Sprawa C-785/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken – Niemcy) – Koch Media GmbH / HC

21

2020/C 320/45

Sprawa C-792/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln – Niemcy) – TUIfly GmbH / EUflight.de GmbH

21

2020/C 320/46

Sprawa C-797/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – B-GmbH / Finanzamt D

22

2020/C 320/47

Sprawa C-805/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg – Austria) – CT / VINI GmbH

22

2020/C 320/48

Sprawa C-814/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 marca 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) – Zjednoczone Królestwo] – AC, TM, GM, MM / ABC Sl, XYZ Plc

22

2020/C 320/49

Sprawa C-816/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg – Niemcy) – QF / Germanwings GmbH

22

2020/C 320/50

Sprawa C-861/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona – Hiszpania) – LJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

23

2020/C 320/51

Sprawa C-880/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf – Niemcy) – VZ / Eurowings GmbH

23

2020/C 320/52

Sprawa C-918/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg – Niemcy) – GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG

23

2020/C 320/53

Sprawa C-10/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf – Niemcy) – Flightright GmbH / Eurowings GmbH

23

 

Sąd

2020/C 320/54

Sprawa T-197/20: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2020 r. – JT / EUIPO – Carrasco Pirard i in. (QUILAPAYÚN)

24

2020/C 320/55

Sprawa T-483/20: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2020 r. – Tecnica Group / EUIPO – Zeitneu (Kształt buta)

24

2020/C 320/56

Sprawa T-486/20: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2020 r. – H&H / EUIPO – Giuliani (Swisse)

25

2020/C 320/57

Sprawa T-488/20: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2020 r. – Guerlain / EUIPO (Kształt podłużnej, stożkowatej i walcowatej szminki)

26

2020/C 320/58

Sprawa T-493/20: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2020 r. – Sfera Joven / EUIPO – Koc (SFORA WEAR)

27

2020/C 320/59

Sprawa T-501/20: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2020 r. – Makk / EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI)

28

2020/C 320/60

Sprawa T-504/20: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2020 r. – Soapland / EUIPO – Norma (Manòu)

28

2020/C 320/61

Sprawa T-505/20: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2020 r. – Guo / EUIPO – Sand Cph (sandriver)

29

2020/C 320/62

Sprawa T-509/20: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2020 r. – Daimler / Komisja

30

2020/C 320/63

Sprawa T-511/20: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2020 r. – Zardini / Komisja

32

2020/C 320/64

Sprawa T-513/20: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2020 r. – Asempre / Komisja

32


PL

 

Top