EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:095:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 95, 23 marca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 95

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
23 marca 2020


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2020/C 95/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

Trybunał Sprawiedliwości

2020/C 95/02

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

2

 

Sąd

2020/C 95/03

Decyzja Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wakacji sądowych

4


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2020/C 95/04

Sprawa C-428/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 4 czerwca 2019 r. – OL i in. / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

5

2020/C 95/05

Sprawa C-564/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pesti Központi Kerületi Bíróság (Węgry) w dniu 24 lipca 2019 r. – postępowanie karne przeciwko IS

6

2020/C 95/06

Sprawa C-610/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 13 sierpnia 2019 r. – Vikingo Fővállalkozó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

7

2020/C 95/07

Sprawa C-611/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 13 sierpnia 2019 r. – Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

9

2020/C 95/08

Sprawa C-631/19 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 11 czerwca 2019 r. w sprawie T-538/18, Sigrid Dickmanns/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 23 sierpnia 2019 r. przez Sigrid Dickmanns

10

2020/C 95/09

Sprawa C-656/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 4 września 2019 r. – BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

10

2020/C 95/10

Sprawa C-717/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 27 września 2019 r. – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

11

2020/C 95/11

Sprawa C-740/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 9 listopada 2019 r. – NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

12

2020/C 95/12

Sprawa C-819/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 6 listopada 2019 r. – Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV i in.

13

2020/C 95/13

Sprawa C-867/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-13/18, Crédit mutuel Arkéa / EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel), wniesione w dniu 25 listopada 2019 r. przez Confédération nationale du Crédit Mutuel

13

2020/C 95/14

Sprawa C-887/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 października 2019 r. w sprawie T-491/18, Vafo Praha / EUIPO – Rutzinger-Kurpas, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Susanne Rutzinger-Kurpas

14

2020/C 95/15

Sprawa C-910/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 12 grudnia 2019 r. – Bankia S.A. / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

14

2020/C 95/16

Sprawa C-912/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 13 grudnia 2019 r. – Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH

15

2020/C 95/17

Sprawa C-915/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 12 grudnia 2019 r. – Eco Fox Srl / Fallimento Mythen Spa i in.

15

2020/C 95/18

Sprawa C-916/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 12 grudnia 2019 r. – Alpha Trading SpA unipersonale / Ministero dell’Economia e delle Finanze i in.

16

2020/C 95/19

Sprawa C-917/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 12 grudnia 2019 r. – Novaol Srl / Ministero dell’Economia e delle Finanze i in.

17

2020/C 95/20

Sprawa C-918/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 16 grudnia 2019 r. – GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG

17

2020/C 95/21

Sprawa C-937/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 23 grudnia 2019 r. – KA

18

2020/C 95/22

Sprawa C-20/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 17 stycznia 2020 r. – E.M.T. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

19

2020/C 95/23

Sprawa C-21/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad (Bułgaria) w dniu 17 stycznia 2020 r. – Byłgarska Nacionałna Telewizija / Direktor na Direkcija „Obżałwane i danyczno osiguritełna praktika” – Sofia pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

19

2020/C 95/24

Sprawa C-23/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Klagenævnet for Udbud (Dania) w dniu 17 stycznia 2020 r. – Simonsen & Weel / Region Nordjylland i Region Syddanmark

20

2020/C 95/25

Sprawa C-27/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de grande instance de Rennes (Francja) w dniu 21 stycznia 2020 r.– PF, QG / Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

21

2020/C 95/26

Sprawa C-28/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Attunda Tingsrätt (Szwecja) w dniu 21 stycznia 2020 r. – Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS

22

 

Sąd

2020/C 95/27

Sprawa T-320/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – WD / EFSA [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Umowa o pracę zawarta na czas określony – Decyzja o braku zmiany zaszeregowania – Brak sprawozdań z oceny – Przyznanie punktów do celów zmiany zaszeregowania poprzez ich przeniesienie – Oczywisty błąd w ocenie – Decyzja o nieprzedłużeniu umowy – Obowiązek staranności – Oczywisty błąd w ocenie – Nadużycie władzy – Uzasadnione oczekiwania – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do bycia wysłuchanym – Odpowiedzialność]

23

2020/C 95/28

Sprawa T-485/18: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. – Compañía de Tranvías de la Coruña / Komisja Europejska [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty Komisji dotyczące wykładni przepisu prawa Unii – Dokumenty pochodzące od osób trzecich – Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Częściowa odmowa dostępu – Całkowita odmowa dostępu – Obowiązek uzasadnienia – Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych – Nadrzędny interes publiczny]

23

2020/C 95/29

Sprawa T-487/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. – Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ViruProtect – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Obowiązek uzasadnienia]

24

2020/C 95/30

Sprawa T-505/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Węgry / Komisja [EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich – Pomoc przyznana grupom producentów – Wydatki poniesione przez Węgry – Artykuł 35 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 – Uznanie kwalifikowane – Kwalifikowalność beneficjenta do pomocy – Korekta finansowa liczona – Artykuł 52 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 – Lojalna współpraca – Ochrona uzasadnionych oczekiwań – Proporcjonalność – Pewność prawa – Kwoty niekwalifikowalne]

25

2020/C 95/31

Sprawa T-573/18: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Hickies / EUIPO (Kształt sznurówki) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt sznurówki – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Ochrona prawa związanego z wcześniejszym wzorem – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem]

25

2020/C 95/32

Sprawa T-732/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. – Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego charantea – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CHARITÉ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

26

2020/C 95/33

Sprawa T-733/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. – Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego charantea – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CHARITÉ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

27

2020/C 95/34

Sprawa T-44/19: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Globalia Corporación Empresarial / EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TC Touring Club – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TOURING CLUB ITALIANO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Dodatkowe dowody przedstawione po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Skarga wzajemna]

28

2020/C 95/35

Sprawa T-135/19: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / EUIPO – Dalmat (LaTV3D) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LaTV3D – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy TV3 – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo usług – Podobieństwo oznaczeń – Charakter odróżniający – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

28

2020/C 95/36

Sprawa T-248/19: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Bilde / Parlament [Przywileje i immunitety – Członek Parlamentu – Decyzja o uchyleniu immunitetu parlamentarnego – Oczywisty błąd w ocenie – Electa una via – Zasada non bis in idem – Nadużycie władzy]

29

2020/C 95/37

Sprawa T-262/19: Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. – Jakober / EUIPO (Kształt filiżanki) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt filiżanki – Niedopuszczalność odwołania do izby odwoławczej]

30

2020/C 95/38

Sprawa T-331/19: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Pierre Balmain / EUIPO (Przedstawienie głowy lwa otoczonej pierścieniami tworzącymi łańcuch) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego głowę lwa otoczoną pierścieniami tworzącymi łańcuch – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

30

2020/C 95/39

Sprawa T-332/19: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Pierre Balmain / EUIPO (Przedstawienie głowy lwa otoczonej pierścieniami tworzącymi łańcuch) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego głowę lwa otoczoną pierścieniami tworzącymi łańcuch – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

31

2020/C 95/40

Sprawa T-293/18: Postanowienie Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r. – Łotwa / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka rybołówstwa – Traktat paryski dotyczący Spitzbergenu (Norwegia) – Uprawnienia do połowów kraba śnieżnego w obszarze Svalbardu (Norwegia) – Rozporządzenie (UE) 2017/127 – Statki zarejestrowane w Unii upoważnione do połowów – Zatrzymanie statku łotewskiego – Artykuł 265 TFUE – Wezwanie do działania – Zajęcie stanowiska przez Komisję – Akt niewywołujący wiążących skutków prawnych – Niedopuszczalność]

31

2020/C 95/41

Sprawa T-541/19: Postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – Shindler i in. / Rada [Skarga na bezczynność – Prawo instytucjonalne – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii – Obywatele Zjednoczonego Królestwa zamieszkali w innym państwie członkowskim Unii – Wybory europejskie z 2019 r. – Wniosek o odroczenie wyborów europejskich – Brak czynnej legitymacji procesowej – Niedopuszczalność]

32

2020/C 95/42

Sprawa T-627/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 31 stycznia 2020 r. – Shindler i in. / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii – Obywatele Zjednoczonego Królestwa zamieszkali w innym państwie członkowskim Unii – Utrata obywatelstwa Unii – Skarga na bezczynność – Niedopuszczalność wniosku w przedmiocie środków tymczasowych]

33

2020/C 95/43

Sprawa T-808/19: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – Silgan International i Silgan Closures / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Konkurencja – Żądanie informacji – Artykuł 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

33

2020/C 95/44

Sprawa T-13/20: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2020 r. – Valiante / Komisja

34

2020/C 95/45

Sprawa T-14/20: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2020 r. – Tratkowski / Komisja

35

2020/C 95/46

Sprawa T-20/20: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2020 r. – Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlament

35

2020/C 95/47

Sprawa T-28/20: Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2020 r. – ID / ESDZ

37

2020/C 95/48

Sprawa T-37/20: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2020 r. – Zjednoczone Królestwo / Komisja

38

2020/C 95/49

Sprawa T-52/20: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2020 r. – CX / Komisja

39

2020/C 95/50

Sprawa T-58/20: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2020 r. – NetCologne / Komisja

41

2020/C 95/51

Sprawa T-64/20: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2020 r. – Deutsche Telekom / Komisja

42

2020/C 95/52

Sprawa T-66/20: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2020 r. – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON)

43

2020/C 95/53

Sprawa T-67/20: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2020 r. – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ NEW YORK)

44

2020/C 95/54

Sprawa T-68/20: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2020 r. – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929)

44

2020/C 95/55

Sprawa T-69/20: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2020 r. – Tele Columbus / Komisja

45


PL

 

Top