EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:373:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 373, 5 listopada 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 373

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
5 listopada 2019


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 373/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9462 – Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil) ( 1 )

1


 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

 

Europejski Bank Centralny

2019/C 373/02

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2019/35)

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 373/03

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00 % na dzień 1 listopada 2019 r. — Kursy walutowe euro

3

2019/C 373/04

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powiadomienia Republiki Ekwadoru o możliwości uznania jej za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

4

2019/C 373/05

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)  ( 1 )

11


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2019/C 373/06

Zaproszenie do składania wniosków 2020 – EAC/A02/2019 Program Erasmus+

12

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2019/C 373/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9576 – Blackstone/Dream Global REIT) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

16

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2019/C 373/08

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu sektora wina objętego nazwą pochodzenia, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

18


 

Sprostowania

 

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2018/C 100/09 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zmianę w specyfikacji nazwy produktu sektora wina, o którym mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Chianti Classico (ChNP)) ( Dz.U. C 100 z 16.3.2018 )

26


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top