Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:172:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 172, 20 maja 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 172

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
20 maja 2019


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

CDJ

2019/C 172/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

GCEU

2019/C 172/02

Skład wielkiej izby

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

CDJ

2019/C 172/03

Sprawa C-54/18: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Włochy) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo (Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Procedury odwoławcze — Dyrektywa 89/665/EWG — Artykuły 1 i 2c — Odwołania od decyzji o dopuszczeniu lub wykluczeniu oferenta — Termin do wniesienia środka zaskarżenia — Termin zawity 30 dni — Przepisy krajowe wyłączające możliwość podniesienia zarzutu niezgodności z prawem decyzji dopuszczającej w ramach środka zaskarżenia aktów późniejszych — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 47 — Prawo do skutecznej ochrony sądowej)

3

2019/C 172/04

Sprawa C-373/18: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel — Portugalia) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Dyrektywa 69/335/EWG — Artykuły 4 i 7 — Utworzenie spółki kapitałowej — Opłata skarbowa obowiązująca w dniu 1 lipca 1984 r. — Zniesienie tej opłaty skarbowej i ponowne jej wprowadzenie)

4

2019/C 172/05

Sprawa C-489/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 15 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Węgry) — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 §2 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Rolnictwo — Systemy wsparcia bezpośredniego — System płatności jednolitych — Wniosek o jednolitą płatność obszarową — Kryteria — Uprawniony użytkownik gruntu rolnego)

5

2019/C 172/06

Sprawa C-689/18: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 7 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Patron — Grecja) — XT/Elliniko Dimosio (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Podatki wewnętrzne — Zakaz dyskryminującego opodatkowania — Podatek od towarów luksusowych — Pojazdy samochodowe — Zwolnienie z podatku w zależności od daty pierwszego dopuszczenia do ruchu w państwie członkowskim opodatkowania — Brak uwzględnienia daty pierwszego dopuszczenia do ruchu w innym państwie członkowskim)

5

2019/C 172/07

sprawa C-8/19 PPU: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad — Bułgaria) — postępowanie karne przeciwko RH (Odesłanie prejudycjalne — Pilny tryb prejudycjalny — Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych — Dyrektywa (UE) 2016/343 — Artykuł 4 — Publiczne wypowiedzi o winie — Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu — Środki odwoławcze — Procedura kontroli zgodności z prawem tego postanowienia — Poszanowanie domniemania niewinności — Artykuł 267 TFUE — Artykuł 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Prawo do bycia wysłuchanym w rozsądnym terminie — Uregulowanie krajowe ograniczające możliwość skierowania przez sądy krajowe do Trybunału wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym lub nakładające na nie obowiązek wydania orzeczenia bez oczekiwania na odpowiedź na ten wniosek — Sankcje dyscyplinarne w wypadku nieprzestrzegania tego uregulowania)

6

2019/C 172/08

Sprawa C-755/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 26 listopada 2018 r. w sprawie T-458/17, Shindler i in./Rada, wniesione w dniu 30 listopada 2018 r. przez Harry’ego Shindlera i in.

7

2019/C 172/09

Sprawa C-88/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Zărnești (Rumunia) w dniu 7 lutego 2019 r. — Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor”/TM, UN, Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

Sprawa C-96/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) w dniu 8 lutego 2019 r. — VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

Sprawa C-101/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 11 lutego 2019 r. — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

9

2019/C 172/12

Sprawa C-102/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 11 lutego 2019 r. — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

10

2019/C 172/13

Sprawa C-108/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel București (Rumunia) w dniu 11 lutego 2019 r. — Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

Sprawa C-112/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Aachen (Niemcy) w dniu 12 lutego 2019 r. — Marvin M./Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

Sprawa C-118/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 15 lutego 2019 r. — ZS/PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

Sprawa C-134/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 10 grudnia 2018 r. w sprawie T-552/15, Bank Refah Kargaran/Rada, wniesione w dniu 18 lutego 2019 r. przez Bank Refah Kargaran

12

2019/C 172/17

Sprawa C-135/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 20 lutego 2019 r. — Pensionsversicherungsanstalt/CW

14

2019/C 172/18

Sprawa C-157/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-409/16, Makhlouf/Rada, wniesione w dniu 21 lutego 2019 r. przez Ehaba Makhloufa

15

2019/C 172/19

Sprawa C-158/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-416/16, Othman/Rada, wniesione w dniu 21 lutego 2019 r. przez Razana Othmana

16

2019/C 172/20

Sprawa C-159/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-411/16, Othman/Rada, wniesione w dniu 21 lutego 2019 r. przez Syriatel Mobile Telecom

17

2019/C 172/21

Sprawa C-182/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 26 lutego 2019 r. — Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

Sprawa C-208/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) w dniu 4 marca 2019 r. — NK/MS i AS.

19

2019/C 172/23

Sprawa C-217/19: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Finlandii

20

2019/C 172/24

Sprawa C-231/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 15 marca 2019 r. — Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

Sprawa C-235/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Zjednoczone Królestwo) w dniu 18 marca 2019 r. — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

Sprawa C-239/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 20 marca 2019 r. — Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

Sprawa C-510/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava — Słowacja) — ML

23

2019/C 172/28

Sprawa C-564/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 lutego 2019 r. — Komisja Europejska/Królestwo Belgii, wspierane przez: Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Węgry

23

2019/C 172/29

Sprawa C-596/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Francja) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

24

2019/C 172/30

Sprawa C-657/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Hussein Mohamad Hussein, przy udziale: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

24

2019/C 172/31

Sprawa C-277/18: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 14 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa — Portugalia) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

24

2019/C 172/32

Sprawa C-368/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Justice de paix du troisième canton de Charleroi — Belgia) — Frank Casteels/Ryanair DAC, uprzednio Ryanair Ltd

25

2019/C 172/33

Sprawa C-399/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Niderlandy) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt, przy udziale: Gas Transport Services BV

25

2019/C 172/34

Sprawa C-498/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — ZW/Deutsche Lufthansa AG

25

2019/C 172/35

Sprawa C-614/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Słowacka

26

2019/C 172/36

Sprawa C-660/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lutego 2019 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin — Niemcy) — Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS

26

2019/C 172/37

Sprawa C-701/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 31 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Nürnberg — Niemcy) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

26

2019/C 172/38

Sprawa C-750/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam — Niderlandy) — A, B/C

27

 

GCEU

2019/C 172/39

Sprawy T-251/17 i T-252/17: Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenia graficznych unijnych znaków towarowych Simply. Connected. — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 71 rozporządzenia 2017/1001)

28

2019/C 172/40

Sprawa T-480/17: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. — Grecja/Komisja (EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Wydatki poniesione przez Grecję — Jednorazowe i ryczałtowe korekty finansowe — Wzajemna zgodność — Kontrola podstawowych wymogów w zakresie zarządzania — Analiza ryzyka — Ocena szkody finansowej — Obowiązek uzasadnienia — Proporcjonalność)

29

2019/C 172/41

sprawa T-492/17: Wyrok Sądu z dnia 2 kwietnia 2019 r. — Fleig/ESDZ (Służba publiczna — Personel kontraktowy — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 47 lit. c) ppkt (i) WZIP — Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem — Podstawy wypowiedzenia — Utrata zaufania — Interes służby — Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek staranności — Zasada dobrej administracji — Artykuły 30 i 41 karty praw podstawowych — Kwestia incydentalna — Publikacja w Internecie dokumentów dołączonych do akt postępowania przed Sądem — Artykuł 17 regulaminu pracowniczego)

29

2019/C 172/42

Sprawa T-562/17: Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. — dm-drogerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Graficzny znak towarowy ALBÉA — Wcześniejsza rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Słowny znak towarowy Balea — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

30

2019/C 172/43

Sprawa T-611/17: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2019 r. — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Kształt podeszwy buta) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Trójwymiarowy unijny znak towarowy — Kształt podeszwy buta — Fakty notoryjne — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Artykuł 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 94 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] — Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 3 i art. 59 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) — Nieuwzględnienie wniosku o przeprowadzenie rozprawy przed izbą odwoławczą — Artykuł 77 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001)

31

2019/C 172/44

Sprawa T-779/17: Wyrok Sądu z dnia 4 kwietnia 2019 r. — United Wineries/EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego VIÑA ALARDE — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy „ALARDE” — Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Identyczność towarów — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001)

32

2019/C 172/45

Sprawa T-804/17: Wyrok Sądu z dnia 4 kwietnia 2019 r. — Stada Arzneimittel/EUIPO (Przedstawienie dwóch przeciwległych łuków) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego dwa przeciwległe łuki — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

33

2019/C 172/46

Sprawa T-259/18: Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. — Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg/EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Unifoska — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy NITROFOSKA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

33

2019/C 172/47

Sprawa T-186/18: Postanowienie Sądu z dnia 25 marca 2019 r. — Abaco Energy i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — System pomocy na rzecz energii odnawialnej — Wstępne postępowanie wyjaśniające — Decyzja stwierdzająca zgodność systemu pomocy z rynkiem wewnętrznym — Skarga wniesiona przez beneficjantów — Brak interesu prawnego — Niedopuszczalność)

34

2019/C 172/48

Sprawa T-190/18: Postanowienie Sądu z dnia 25 marca 2019 r. — Solwindet las Lomas/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — System pomocy na rzecz energii odnawialnych — Wstępne postępowanie wyjaśniające — Decyzja stwierdzająca zgodność systemu pomocy z rynkiem wewnętrznym — Skarga wniesiona przez beneficjenta — Brak interesu prawnego — Niedopuszczalność)

35

2019/C 172/49

Sprawa T-631/18: Postanowienie Sądu z dnia 28 marca 2019 r. — Herholz/EUIPO (#) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego # — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 — Żądanie zmiany decyzji — Oczywista niedopuszczalność)

36

2019/C 172/50

Sprawa T-157/19: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2019 r. — Șanli/Rada

36

2019/C 172/51

Sprawa T-161/19: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2019 r. — Deutsche Telekom/Parlament i Rada

37

2019/C 172/52

Sprawa T-162/19: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2019 r. — Telefónica i Telefónica de España/Parlament i Rada

38

2019/C 172/53

Sprawa T-171/19: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2019 r. — Hebberecht/ESDZ

39

2019/C 172/54

Sprawa T-173/19: Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2019 r. — AV i AW/Parlament

40

2019/C 172/55

Sprawa T-176/19: Skarga wniesiona w dniu 25 marca 2019 r. — 3V Sigma/ECHA

41

2019/C 172/56

Sprawa T-182/19: Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2019 r. — Puma/EUIPO (SOFTFOAM)

42

2019/C 172/57

Sprawa T-184/19: Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2019 r. — Aurea Biolabs/EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)

43

2019/C 172/58

Sprawa T-185/19: Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2019 r. — Public.Resource.Org, Inc. i Right to Know CLG/Komisja

44

2019/C 172/59

Sprawa T-187/19: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2019 r. — Glaxo Group/EUIPO (znak towarowy przedstawiający kolor fioletowy)

45

2019/C 172/60

Sprawa T-188/19: Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2019 r. — Zjednoczone Królestwo/Komisja

46


PL

 

Top