Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:340:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 340, 24 września 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 340

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
24 września 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 340/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8896 – Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International) ( 1 )

1

2018/C 340/02

Komunikat Komisji – Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych i okresowych kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości przez Komisję w ramach postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

2

2018/C 340/03

Zawiadomienie Komisji – Dostępność i stosowanie wytycznych w celu wdrożenia pkt 3.6.5 i 3.8.2 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego ( 1 )

5


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 340/04

Kursy walutowe euro

6

2018/C 340/05

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana podczas posiedzenia Komitetu w dniu 10 lipca 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40181 – Philips – Sprawozdawca: Szwecja

7

2018/C 340/06

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Sprawa AT.40181 – Philips

8

2018/C 340/07

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 24 lipca 2018 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT.40181 – Philips (ograniczenia wertykalne)) (notyfikowana jako dokument numer C(2018)4797 final)

10

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2018/C 340/08

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do spółki TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.”(Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

12


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 340/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9060 – HP/Apogee) ( 1 )

13


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top