EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:315:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 315, 7 września 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 315

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
7 września 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 315/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8908 – AXA/XL Group) ( 1 )

1

2018/C 315/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8862 – GBT/HRG) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 315/03

Kursy walutowe euro

2

2018/C 315/04

Decyzja Komisji z dnia 6 września 2018 r. powołująca stałego niezależnego przewodniczącego wysokiego szczebla i wiceprzewodniczącego zespołu, o którym mowa w art. 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 („rozporządzenie finansowe”), na pozostały okres ich obecnego mandatu

3

2018/C 315/05

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.7993 – Altice/PT Portugal (procedura art. 14 ust. 2) – Sprawozdawca: Francja

5

2018/C 315/06

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie M.7993 – Altice/PT Portugal (procedura art. 14 ust. 2) – Sprawozdawca: Francja

6

2018/C 315/07

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Sprawa M.7993 – Altice/PT Portugal (procedura art. 14 ust. 2)

7

2018/C 315/08

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nałożenia grzywny na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw na Altice N.V. z tytułu naruszenia art. 4 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (Sprawa M.7993 – Altice/PT Portugal (procedura art. 14 ust. 2)

11

 

Trybunał Obrachunkowy

2018/C 315/09

Sprawozdanie specjalne nr 21/2018 – „Wybór i monitorowanie projektów finansowanych w ramach EFRR i EFS w latach 2014–2020 są nadal ukierunkowane głównie na produkty”

20


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2018/C 315/10

Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania przewidziane w programie pracy ERBN na rok 2019 w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

21

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 315/11

Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antysubsydyjnych

22

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 315/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9052 – Kirin/Mitsui/Thorne) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

23

2018/C 315/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8952 – STEAG/Siemens/JV STEAG GuD) ( 1 )

25


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top