Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:281:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 281, 10 sierpnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 281

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
10 sierpnia 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 281/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 281/02

Kursy walutowe euro

2

2018/C 281/03

Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2018 r. ustanawiająca grupę ekspertów pełniącą funkcję Rady Sterującej ds. działań Unii w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji postaw

3

2018/C 281/04

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)  ( 1 )

7

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2018/C 281/05

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

18

2018/C 281/06

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej ( 1 )

19


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2018/C 281/07

Zaproszenie do składania wniosków 2018 – EAC/A01/2018 – Europejski Korpus Solidarności

20

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 281/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

22

2018/C 281/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8982 – Ivanhoe Cambridge/PSPIB/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

24


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top