Help Print this page 

Document C:2018:276:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 276, 6 sierpnia 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 276

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
6 sierpnia 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 276/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 276/02

Sprawa C-163/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag – Niderlandy) – Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas / van Haren Schoenen BV [Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru – Pojęcie „kształtu” – Kolor – Umiejscowienie na części towaru – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 2 – Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)]

2

2018/C 276/03

Sprawa C-530/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 czerwca 2018 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Bezpieczeństwo kolei – Dyrektywa 2004/49/WE – Brak wydania przepisów koniecznych do zapewnienia niezależności organu dochodzeniowego)

2

2018/C 276/04

Sprawa C-650/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS / Skatteministeriet (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 49 TFUE – Podatek dochodowy od osób prawnych – Swoboda przedsiębiorczości – Spółka będąca rezydentem – Zysk podlegający opodatkowaniu – Ulga podatkowa – Odliczenie strat poniesionych przez stałe zakłady będące rezydentami – Zezwolenie – Odliczenie strat poniesionych przez stałe zakłady niebędące rezydentami – Wykluczenie – Wyjątek – Fakultatywny system międzynarodowego opodatkowania łącznego)

3

2018/C 276/05

Sprawa C-665/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Minister Finansów / Gmina Wrocław (Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. a) – Odpłatna dostawa towarów – Artykuł 14 ust. 1 – Przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel – Artykuł 14 ust. 2 lit. a) – Przeniesienie, w zamian za odszkodowanie, własności towaru należącego do gminy na rzecz Skarbu Państwa do celów budowy drogi krajowej – Pojęcie „odszkodowania” – Transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT)

4

2018/C 276/06

Sprawa C-683/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln – Niemcy) – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. / Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna polityka rybołówstwa – Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 – Artykuł 11 – Zachowanie morskich zasobów biologicznych – Ochrona środowiska naturalnego – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Wyłączna kompetencja Unii Europejskiej]

4

2018/C 276/07

Sprawa C-39/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ towarów – Artykuły 28 i 30 TFUE – Opłaty o skutku równoważnym – Artykuł 110 TFUE – Podatki wewnętrzne – Solidarnościowe składki społeczne od spółek – Opłata – Podstawa wymiaru – Całkowity roczny obrót spółek – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 17 – Przemieszczenie towaru do innego państwa członkowskiego – Wartość przemieszczonego towaru – Wliczenie do całkowitego rocznego obrotu)

5

2018/C 276/08

Sprawa C-169/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado (Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 34 i 35 TFUE – Swobodny przepływ towarów – Ograniczenia ilościowe – Środki o skutku równoważnym – Ochrona świń – Produkty wytwarzane lub sprzedawane w Hiszpanii – Normy jakości dla mięsa, szynki, łopatki i schabu ze świń rasy iberyjskiej – Warunki dotyczące używania nazwy „de cebo” – Poprawa jakości produktów – Dyrektywa 2008/120/WE – Zakres stosowania)

6

2018/C 276/09

Sprawa C-223/17 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 czerwca 2018 r. – Lubrizol France SAS / Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska [Odwołanie – Wspólna taryfa celna – Autonomiczne cła na niektóre produkty rolne i przemysłowe – Wnioski o zawieszenie ceł – Rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 – Przyznanie zawieszenia ceł – Sprzeciw – Rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 – Zniesienie zakwestionowanych zawieszeń – Porównywalne produkty dostępne w wystarczających ilościach na rynku Unii]

7

2018/C 276/10

Sprawa C-421/17: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. a) – Zakres stosowania – Czynności podlegające opodatkowaniu – Dostawa towarów dokonywana odpłatnie – Przekazanie przez spółkę akcyjną nieruchomości na rzecz akcjonariusza w zamian za umorzenie jego akcji]

8

2018/C 276/11

Sprawa C-458/17 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 czerwca 2018 r. – Rami Makhlouf / Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska (Odwołanie – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte wobec Syryjskiej Republiki Arabskiej – Środki zastosowane wobec wiodących przedsiębiorców działających w Syrii oraz wobec wpływowych członków rodzin Assad i Makhlouf – Prawo do obrony – Dowód zasadności umieszczenia w wykazach)

8

2018/C 276/12

Sprawa C-589/16: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Austria) – Mario Alexander Filippi i in. (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu głównego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność)

9

2018/C 276/13

Sprawa C-402/17 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. – JYSK sp. z o.o. / Komisja Europejska (Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Odmowa wkładu finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEDER) w dużym projekcie „Europejskie centrum usług wspólnych” – Skarga o stwierdzenie nieważności – Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za realizacje projektu – Przesłanki dopuszczalności – Brak bezpośredniego oddziaływania)

9

2018/C 276/14

Sprawa C-481/17: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 30 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bułgaria) – Nikolay Yanchev / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – System pomocy dozwolony przez Komisję Europejską – Pomoc na inwestycje w sektorze rolnym – Zwolnienie podatkowe – Umorzenie podatku od osób prawnych – Przesłanki – Odmowa przyznania pomocy indywidualnej na podstawie tego systemu pomocy)

10

2018/C 276/15

Sprawa C-190/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 30 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez juge de paix du premier canton de Schaerbeek – Belgia) – Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu głównego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność)

11

2018/C 276/16

Sprawa C-166/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale per la Campania (Włochy) w dniu 1 marca 2018 r. – Idroenergia Scrl / Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta

11

2018/C 276/17

Sprawa C-249/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 11 kwietnia 2018 r. – Staatssecretaris van Financiën / CEVA Freight Holland BV

12

2018/C 276/18

Sprawa C-251/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland (Niderlandy) w dniu 12 kwietnia 2018 r. – Trace Sport / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

12

2018/C 276/19

Sprawa C-257/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 13 kwietnia 2018 r. – M. Güler / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

13

2018/C 276/20

Sprawa C-258/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 13 kwietnia 2018 r. – H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

14

2018/C 276/21

Sprawa C-263/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te 's-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 16 kwietnia 2018 r. – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

14

2018/C 276/22

Sprawa C-264/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof (Belgia) w dniu 13 kwietnia 2018 r. – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. / Ministerraad

15

2018/C 276/23

Sprawa C-265/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 17 kwietnia 2018 r. – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Akvilė Jarmuškienė

16

2018/C 276/24

Sprawa C-269/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 19 kwietnia 2018 r. – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S / C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2018/C 276/25

Sprawa C-285/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 25 kwietnia 2018 r. – Kauno miesto savivaldybė i Kauno miesto savivaldybės administracija

17

2018/C 276/26

Sprawa C-288/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 25 kwietnia 2018 r. – X BV/Staatssecretaris van Financiën

19

2018/C 276/27

Sprawa C-298/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Cottbus (Niemcy) w dniu 2 maja 2018 r. – Reiner Grafe i Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH und OSL Bus GmbH.

19

2018/C 276/28

Sprawa C-302/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgia) w dniu 4 maja 2018 r. – X/Belgische Staat

20

2018/C 276/29

Sprawa C-314/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 8 maja 2018 r. – Openbaar Ministerie / SF

21

2018/C 276/30

Sprawa C-329/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 17 maja 2018 r. – Valsts ieņēmumu dienests / SIA „Altic”

21

2018/C 276/31

Sprawa C-335/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski syd (Bułgaria) w dniu 23 maja 2018 r. – postępowanie karne przeciwko AK

22

2018/C 276/32

Sprawa C-336/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelatiwen syd – Sofia (Bułgaria) w dniu 23 maja 2018 r. – postępowanie karne przeciwko EP

23

2018/C 276/33

Sprawa C-342/18 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 maja 2018 r. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. od postanowienia Sądu (pierwsza izba) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A / Komisja

24

2018/C 276/34

Sprawa C-358/18 P: Odwołanie wniesione w dniu 1 czerwca 2018 r. przez Rzeczpospolitą Polskę od wyroku Sądu (dziewiąta izba) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie T-507/15, Rzeczpospolita Polska / Komisja

25

2018/C 276/35

Sprawa C-363/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 4 czerwca 2018 r. – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l'Économie et des Finances

27

2018/C 276/36

Sprawa C-371/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 6 czerwca 2018 r. – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited przeciwko Skykick UK Limited, Skykick Inc

27

2018/C 276/37

Sprawa C-379/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 8 czerwca 2018 r. – Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin

28

2018/C 276/38

Sprawa C-393/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 14 czerwca 2018 r. – UD / XB

29

2018/C 276/39

Sprawa C-432/16: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Hiszpania) – Carolina Minayo Luque/ Quitxalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

30

2018/C 276/40

Sprawa C-538/16: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – Kevin Joseph Devine / Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

30

2018/C 276/41

Sprawa C-631/16: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland – Niderlandy) – X BV / Inspecteur van de Belastingdienst / Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

30

2018/C 276/42

Sprawa C-686/16 P: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 8 maja 2018 r. – Meissen Keramik GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

30

2018/C 276/43

Sprawa C-71/17: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 22 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça – Portugalia) – David Vicente Fernandes / Gabinete Português de Carta Verde

31

2018/C 276/44

Sprawa C-141/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 1 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Hiszpania) – José Luis Cabana Carballo / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

31

2018/C 276/45

Sprawa C-303/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 23 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Headlong Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

31

2018/C 276/46

Sprawa C-371/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Uber BV / Richard Leipold

31

2018/C 276/47

Sprawa C-381/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 marca 2018 r. – Komisja / Chorwacja

32

2018/C 276/48

Sprawa C-382/17: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 24 maja 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Portugalska

32

2018/C 276/49

Sprawa C-415/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 kwietnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Chorwacji, popierana przez Republikę Francuską

32

2018/C 276/50

Sprawa C-491/17: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 28 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom – Zjednoczone Królestwo) – Hoteles Pinero Canarias SL / Keefe, pełnoletni bez zdolności do czynności prawnych, reprezentowany przez Eyton

32

2018/C 276/51

Sprawa C-615/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf – Niemcy) – Eurowings GmbH / Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

33

2018/C 276/52

Sprawa C-645/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 23 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland / Aylin Wüst, Peter Wüst

33

2018/C 276/53

Sprawa C-711/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg – Niemcy) – Anke Hartog / British Airways plc

33

2018/C 276/54

Sprawa C-721/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover – Niemcy) – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG

33

2018/C 276/55

Sprawa C-7/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Hiszpania) – Modesto Jardón Lama/ Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 276/56

Sprawa C-27/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 1 czerwca 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Bułgarii, popierana przez Republikę Francuską

34

2018/C 276/57

Sprawa C-57/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht – Niemcy) – AX / BW

34

2018/C 276/58

Sprawa C-87/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 maja 2018 r. – Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga

34

2018/C 276/59

Sprawa C-88/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 maja 2018 r. – Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga

35

2018/C 276/60

Sprawa C-196/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 1 czerwca 2018 r. – Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – Raúl Vítor Soares de Sousa / Autoridade Tributária e Aduaneira

35

 

Sąd

2018/C 276/61

Sprawa T-259/13 RENV: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Francja / Komisja (EFOGR – Sekcja Gwarancji – EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Środki wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – Obszary o niekorzystnych warunkach naturalnych – Ryczałtowa korekta finansowa – Wydatki poniesione przez Francję – Kryterium obsady – Kontrole na miejscu)

36

2018/C 276/62

Sprawa T-104/15: Wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – KV / Komisja [Umowy o dotacje zawarte w ramach programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) – Projekty „Green Business is Smart Business” i „LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT” – Koszty niekwalifikowalne – Skarga o stwierdzenie nieważności – Brak kompetencji Komisji]

36

2018/C 276/63

Sprawa T-306/15 i T-484/15: Wyrok Sądu z dnia z dnia 20 czerwca 2018 r. – KV / EACEA [Klauzula arbitrażowa – Umowy o dotacje zawarte w ramach programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) – Projekty NEST i „This is IT” – Koszty niekwalifikowalne – Zmiana kwalifikacji skargi]

37

2018/C 276/64

Sprawa T-537/15: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Deutsche Post / EUIPO – Verbis Alfa et EasyPack (InPost) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego InPost – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe INFOPOST i ePOST oraz wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy POST – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak naruszenia renomy i brak rozmycia – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001) – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem}

38

2018/C 276/65

Sprawa T-227/16: Wyrok Sądu z dnia 21 czerwca 2018 r. – Haverkamp IP / EUIPO – Sissel (dywanik) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający dywanik – Wcześniejszy wzór – Podstawa unieważnienia – Brak indywidualnego charakteru – Poinformowany użytkownik – Stopień swobody twórcy – Dowód nasycenia stanu sztuki wzorniczej – Brak innego całościowego wrażenia – Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Artykuł 63 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002]

39

2018/C 276/66

Sprawa T-228/16: Wyrok Sądu z dnia 21 czerwca 2018 r. – Haverkamp IP / EUIPO – Sissel (Wzór powierzchni plaży z kamyków) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający wzór powierzchni plaży z kamyków – Wcześniejszy wzór – Podstawa unieważnienia – Brak nowości – Artykuł 5 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

39

2018/C 276/67

Sprawa T-325/16: Wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – České dráhy / Komisja (Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli – Proporcjonalność – Brak arbitralnego charakteru – Obowiązek uzasadnienia – Poszlaki o wystarczająco poważnym charakterze – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Prawo do poszanowania życia prywatnego – Prawo do obrony)

40

2018/C 276/68

Sprawa T-619/16: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri „a giacchett’e capri”) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GiCapri „a giacchett’e capri” – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CAPRI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

41

2018/C 276/69

Sprawa T-621/16: Wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – České dráhy / Komisja (Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli – Kontrola nakazana na podstawie informacji pochodzących z innej kontroli – Proporcjonalność – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do poszanowania życia prywatnego – Prawo do obrony)

41

2018/C 276/70

Sprawa T-739/16: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Akant Monika i Zbigniew Harasym / EUIPO – Hunter Douglas Holding (COSIMO) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego COSIMO – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy COSIFLOR – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001)}

42

2018/C 276/71

Sprawa T-71/17: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – France.com / EUIPO – Francja (FRANCE.com) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego FRANCE.com – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy France – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

43

2018/C 276/72

Sprawa T-78/17: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Jumbo Africa / EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy JUMBO – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001) – Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i art. 59 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001]}

43

2018/C 276/73

Sprawa T-211/17: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2018 r. – Amplexor Luxembourg / Komisja (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Klasyfikacja oferenta w procedurze kaskadowej – przetwarzanie ogłoszeń przeznaczonych do publikacji w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – Równe traktowanie oferentów – Zneutralizowanie przewagi aktualnego wykonawcy – Nadużycie władzy)

44

2018/C 276/74

Sprawa T-362/17: Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2018 r. – NCL/EUIPO (FEEL FREE) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FEEL FREE – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

45

2018/C 276/75

Sprawa T-556/17: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Staropilsen / EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy STAROPILSEN; STAROPLZEN – Wcześniejsze słowne, unijny i krajowe, znaki towarowe STAROPRAMEN – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001])

45

2018/C 276/76

Sprawa T-657/17: Wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego HPC POLO – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy POLO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Charakter odróżniający – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

46

2018/C 276/77

Sprawa T-691/17: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2018 r. – hoechstmass Balzer / EUIPO (Kształt obudowy taśmy mierniczej) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt obudowy taśmy mierniczej – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

46

2018/C 276/78

Sprawa T-156/17: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – L / Parament (Służba publiczna – Akredytowany asystent parlamentarny – Rozwiązanie umowy – Zawisłość sporu – Niedopuszczalność)

47

2018/C 276/79

Sprawa T-587/17: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – Unigroup/EUIPO – Pronova Laboratories (nailicin) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego nailicin – Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu NAILCLIN – Względna podstawa odmowy rejestracji – Kopia świadectwa rejestracji wcześniejszego znaku towarowego – Zasada 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 2 ppkt (ii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430] – Uwzględnienie dokumentu przedłożonego wraz ze sprzeciwem – Zasada 19 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430] – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej}

48

2018/C 276/80

Sprawa T-258/18: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. – Brunke/Komisja.

48

2018/C 276/81

Sprawa T-316/18: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2018 r. – Mediaservis / Komisja

49

2018/C 276/82

Sprawa T-318/18: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2018 r. – Amazon EU i Amazon.com / Komisja

51

2018/C 276/83

Sprawa T-358/18: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2018 r. – J. García Carrión / EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)

52

2018/C 276/84

Sprawa T-359/18: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2018 r. – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

53

2018/C 276/85

Sprawa T-361/18: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2018 r. – APEDA / EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

54

2018/C 276/86

Sprawa T-366/18: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2018 r. – Pet King Brands / EUIPO – Virbac (SUIMOX)

55

2018/C 276/87

Sprawa T-367/18: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2018 r. – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

56

2018/C 276/88

Sprawa T-368/18: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2018 r. – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

56

2018/C 276/89

Sprawa T-369/18: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2018 r. – Napolitano/Komisja

57

2018/C 276/90

Sprawa T-371/18: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2018 r. – Reiner Stemme Utility Air Systems / EASA

58

2018/C 276/91

Sprawa T-378/18: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2018 r. – NHS / EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

59

2018/C 276/92

Sprawa T-381/18: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2018 r. – Engel / EUIPO – F. Engel (ENGEL)

60

2018/C 276/93

Sprawa T-487/17: Postanowienie Sądu z dnia 19 czerwca 2018 r. – UE / Komisja

61

2018/C 276/94

Sprawa T-620/17: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – Teollisuuden Voima / Komisja

61

2018/C 276/95

Sprawa T-148/18: Postanowienie Sądu z dnia 19 czerwca 2018 r. – UE / Komisja

61


PL

 

Top