Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:276:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 276, 6 sierpnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 276

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
6 sierpnia 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 276/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 276/02

Sprawa C-163/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag – Niderlandy) – Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas / van Haren Schoenen BV [Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru – Pojęcie „kształtu” – Kolor – Umiejscowienie na części towaru – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 2 – Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)]

2

2018/C 276/03

Sprawa C-530/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 czerwca 2018 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Bezpieczeństwo kolei – Dyrektywa 2004/49/WE – Brak wydania przepisów koniecznych do zapewnienia niezależności organu dochodzeniowego)

2

2018/C 276/04

Sprawa C-650/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS / Skatteministeriet (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 49 TFUE – Podatek dochodowy od osób prawnych – Swoboda przedsiębiorczości – Spółka będąca rezydentem – Zysk podlegający opodatkowaniu – Ulga podatkowa – Odliczenie strat poniesionych przez stałe zakłady będące rezydentami – Zezwolenie – Odliczenie strat poniesionych przez stałe zakłady niebędące rezydentami – Wykluczenie – Wyjątek – Fakultatywny system międzynarodowego opodatkowania łącznego)

3

2018/C 276/05

Sprawa C-665/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Minister Finansów / Gmina Wrocław (Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. a) – Odpłatna dostawa towarów – Artykuł 14 ust. 1 – Przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel – Artykuł 14 ust. 2 lit. a) – Przeniesienie, w zamian za odszkodowanie, własności towaru należącego do gminy na rzecz Skarbu Państwa do celów budowy drogi krajowej – Pojęcie „odszkodowania” – Transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT)

4

2018/C 276/06

Sprawa C-683/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln – Niemcy) – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. / Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna polityka rybołówstwa – Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 – Artykuł 11 – Zachowanie morskich zasobów biologicznych – Ochrona środowiska naturalnego – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Wyłączna kompetencja Unii Europejskiej]

4

2018/C 276/07

Sprawa C-39/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ towarów – Artykuły 28 i 30 TFUE – Opłaty o skutku równoważnym – Artykuł 110 TFUE – Podatki wewnętrzne – Solidarnościowe składki społeczne od spółek – Opłata – Podstawa wymiaru – Całkowity roczny obrót spółek – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 17 – Przemieszczenie towaru do innego państwa członkowskiego – Wartość przemieszczonego towaru – Wliczenie do całkowitego rocznego obrotu)

5

2018/C 276/08

Sprawa C-169/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado (Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 34 i 35 TFUE – Swobodny przepływ towarów – Ograniczenia ilościowe – Środki o skutku równoważnym – Ochrona świń – Produkty wytwarzane lub sprzedawane w Hiszpanii – Normy jakości dla mięsa, szynki, łopatki i schabu ze świń rasy iberyjskiej – Warunki dotyczące używania nazwy „de cebo” – Poprawa jakości produktów – Dyrektywa 2008/120/WE – Zakres stosowania)

6

2018/C 276/09

Sprawa C-223/17 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 czerwca 2018 r. – Lubrizol France SAS / Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska [Odwołanie – Wspólna taryfa celna – Autonomiczne cła na niektóre produkty rolne i przemysłowe – Wnioski o zawieszenie ceł – Rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 – Przyznanie zawieszenia ceł – Sprzeciw – Rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 – Zniesienie zakwestionowanych zawieszeń – Porównywalne produkty dostępne w wystarczających ilościach na rynku Unii]

7

2018/C 276/10

Sprawa C-421/17: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. a) – Zakres stosowania – Czynności podlegające opodatkowaniu – Dostawa towarów dokonywana odpłatnie – Przekazanie przez spółkę akcyjną nieruchomości na rzecz akcjonariusza w zamian za umorzenie jego akcji]

8

2018/C 276/11

Sprawa C-458/17 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 czerwca 2018 r. – Rami Makhlouf / Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska (Odwołanie – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte wobec Syryjskiej Republiki Arabskiej – Środki zastosowane wobec wiodących przedsiębiorców działających w Syrii oraz wobec wpływowych członków rodzin Assad i Makhlouf – Prawo do obrony – Dowód zasadności umieszczenia w wykazach)

8

2018/C 276/12

Sprawa C-589/16: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Austria) – Mario Alexander Filippi i in. (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu głównego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność)

9

2018/C 276/13

Sprawa C-402/17 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. – JYSK sp. z o.o. / Komisja Europejska (Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Odmowa wkładu finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEDER) w dużym projekcie „Europejskie centrum usług wspólnych” – Skarga o stwierdzenie nieważności – Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za realizacje projektu – Przesłanki dopuszczalności – Brak bezpośredniego oddziaływania)

9

2018/C 276/14

Sprawa C-481/17: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 30 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bułgaria) – Nikolay Yanchev / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – System pomocy dozwolony przez Komisję Europejską – Pomoc na inwestycje w sektorze rolnym – Zwolnienie podatkowe – Umorzenie podatku od osób prawnych – Przesłanki – Odmowa przyznania pomocy indywidualnej na podstawie tego systemu pomocy)

10

2018/C 276/15

Sprawa C-190/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 30 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez juge de paix du premier canton de Schaerbeek – Belgia) – Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu głównego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność)

11

2018/C 276/16

Sprawa C-166/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale per la Campania (Włochy) w dniu 1 marca 2018 r. – Idroenergia Scrl / Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta

11

2018/C 276/17

Sprawa C-249/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 11 kwietnia 2018 r. – Staatssecretaris van Financiën / CEVA Freight Holland BV

12

2018/C 276/18

Sprawa C-251/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland (Niderlandy) w dniu 12 kwietnia 2018 r. – Trace Sport / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

12

2018/C 276/19

Sprawa C-257/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 13 kwietnia 2018 r. – M. Güler / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

13

2018/C 276/20

Sprawa C-258/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 13 kwietnia 2018 r. – H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

14

2018/C 276/21

Sprawa C-263/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te 's-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 16 kwietnia 2018 r. – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

14

2018/C 276/22

Sprawa C-264/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof (Belgia) w dniu 13 kwietnia 2018 r. – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. / Ministerraad

15

2018/C 276/23

Sprawa C-265/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 17 kwietnia 2018 r. – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Akvilė Jarmuškienė

16

2018/C 276/24

Sprawa C-269/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 19 kwietnia 2018 r. – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S / C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2018/C 276/25

Sprawa C-285/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 25 kwietnia 2018 r. – Kauno miesto savivaldybė i Kauno miesto savivaldybės administracija

17

2018/C 276/26

Sprawa C-288/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 25 kwietnia 2018 r. – X BV/Staatssecretaris van Financiën

19

2018/C 276/27

Sprawa C-298/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Cottbus (Niemcy) w dniu 2 maja 2018 r. – Reiner Grafe i Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH und OSL Bus GmbH.

19

2018/C 276/28

Sprawa C-302/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgia) w dniu 4 maja 2018 r. – X/Belgische Staat

20

2018/C 276/29

Sprawa C-314/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 8 maja 2018 r. – Openbaar Ministerie / SF

21

2018/C 276/30

Sprawa C-329/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 17 maja 2018 r. – Valsts ieņēmumu dienests / SIA „Altic”

21

2018/C 276/31

Sprawa C-335/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski syd (Bułgaria) w dniu 23 maja 2018 r. – postępowanie karne przeciwko AK

22

2018/C 276/32

Sprawa C-336/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelatiwen syd – Sofia (Bułgaria) w dniu 23 maja 2018 r. – postępowanie karne przeciwko EP

23

2018/C 276/33

Sprawa C-342/18 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 maja 2018 r. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. od postanowienia Sądu (pierwsza izba) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A / Komisja

24

2018/C 276/34

Sprawa C-358/18 P: Odwołanie wniesione w dniu 1 czerwca 2018 r. przez Rzeczpospolitą Polskę od wyroku Sądu (dziewiąta izba) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie T-507/15, Rzeczpospolita Polska / Komisja

25

2018/C 276/35

Sprawa C-363/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 4 czerwca 2018 r. – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l'Économie et des Finances

27

2018/C 276/36

Sprawa C-371/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 6 czerwca 2018 r. – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited przeciwko Skykick UK Limited, Skykick Inc

27

2018/C 276/37

Sprawa C-379/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 8 czerwca 2018 r. – Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin

28

2018/C 276/38

Sprawa C-393/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 14 czerwca 2018 r. – UD / XB

29

2018/C 276/39

Sprawa C-432/16: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Hiszpania) – Carolina Minayo Luque/ Quitxalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

30

2018/C 276/40

Sprawa C-538/16: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – Kevin Joseph Devine / Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

30

2018/C 276/41

Sprawa C-631/16: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland – Niderlandy) – X BV / Inspecteur van de Belastingdienst / Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

30

2018/C 276/42

Sprawa C-686/16 P: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 8 maja 2018 r. – Meissen Keramik GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

30

2018/C 276/43

Sprawa C-71/17: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 22 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça – Portugalia) – David Vicente Fernandes / Gabinete Português de Carta Verde

31

2018/C 276/44

Sprawa C-141/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 1 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Hiszpania) – José Luis Cabana Carballo / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

31

2018/C 276/45

Sprawa C-303/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 23 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Headlong Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

31

2018/C 276/46

Sprawa C-371/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Uber BV / Richard Leipold

31

2018/C 276/47

Sprawa C-381/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 marca 2018 r. – Komisja / Chorwacja

32

2018/C 276/48

Sprawa C-382/17: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 24 maja 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Portugalska

32

2018/C 276/49

Sprawa C-415/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 kwietnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Chorwacji, popierana przez Republikę Francuską

32

2018/C 276/50

Sprawa C-491/17: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 28 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom – Zjednoczone Królestwo) – Hoteles Pinero Canarias SL / Keefe, pełnoletni bez zdolności do czynności prawnych, reprezentowany przez Eyton

32

2018/C 276/51

Sprawa C-615/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf – Niemcy) – Eurowings GmbH / Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

33

2018/C 276/52

Sprawa C-645/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 23 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland / Aylin Wüst, Peter Wüst

33

2018/C 276/53

Sprawa C-711/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg – Niemcy) – Anke Hartog / British Airways plc

33

2018/C 276/54

Sprawa C-721/17: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover – Niemcy) – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG

33

2018/C 276/55

Sprawa C-7/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Hiszpania) – Modesto Jardón Lama/ Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 276/56

Sprawa C-27/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 1 czerwca 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Bułgarii, popierana przez Republikę Francuską

34

2018/C 276/57

Sprawa C-57/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht – Niemcy) – AX / BW

34

2018/C 276/58

Sprawa C-87/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 maja 2018 r. – Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga

34

2018/C 276/59

Sprawa C-88/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 maja 2018 r. – Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga

35

2018/C 276/60

Sprawa C-196/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 1 czerwca 2018 r. – Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – Raúl Vítor Soares de Sousa / Autoridade Tributária e Aduaneira

35

 

Sąd

2018/C 276/61

Sprawa T-259/13 RENV: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Francja / Komisja (EFOGR – Sekcja Gwarancji – EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Środki wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – Obszary o niekorzystnych warunkach naturalnych – Ryczałtowa korekta finansowa – Wydatki poniesione przez Francję – Kryterium obsady – Kontrole na miejscu)

36

2018/C 276/62

Sprawa T-104/15: Wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – KV / Komisja [Umowy o dotacje zawarte w ramach programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) – Projekty „Green Business is Smart Business” i „LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT” – Koszty niekwalifikowalne – Skarga o stwierdzenie nieważności – Brak kompetencji Komisji]

36

2018/C 276/63

Sprawa T-306/15 i T-484/15: Wyrok Sądu z dnia z dnia 20 czerwca 2018 r. – KV / EACEA [Klauzula arbitrażowa – Umowy o dotacje zawarte w ramach programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) – Projekty NEST i „This is IT” – Koszty niekwalifikowalne – Zmiana kwalifikacji skargi]

37

2018/C 276/64

Sprawa T-537/15: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Deutsche Post / EUIPO – Verbis Alfa et EasyPack (InPost) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego InPost – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe INFOPOST i ePOST oraz wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy POST – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak naruszenia renomy i brak rozmycia – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001) – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem}

38

2018/C 276/65

Sprawa T-227/16: Wyrok Sądu z dnia 21 czerwca 2018 r. – Haverkamp IP / EUIPO – Sissel (dywanik) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający dywanik – Wcześniejszy wzór – Podstawa unieważnienia – Brak indywidualnego charakteru – Poinformowany użytkownik – Stopień swobody twórcy – Dowód nasycenia stanu sztuki wzorniczej – Brak innego całościowego wrażenia – Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Artykuł 63 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002]

39

2018/C 276/66

Sprawa T-228/16: Wyrok Sądu z dnia 21 czerwca 2018 r. – Haverkamp IP / EUIPO – Sissel (Wzór powierzchni plaży z kamyków) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający wzór powierzchni plaży z kamyków – Wcześniejszy wzór – Podstawa unieważnienia – Brak nowości – Artykuł 5 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

39

2018/C 276/67

Sprawa T-325/16: Wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – České dráhy / Komisja (Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli – Proporcjonalność – Brak arbitralnego charakteru – Obowiązek uzasadnienia – Poszlaki o wystarczająco poważnym charakterze – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Prawo do poszanowania życia prywatnego – Prawo do obrony)

40

2018/C 276/68

Sprawa T-619/16: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri „a giacchett’e capri”) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GiCapri „a giacchett’e capri” – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CAPRI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

41

2018/C 276/69

Sprawa T-621/16: Wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – České dráhy / Komisja (Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli – Kontrola nakazana na podstawie informacji pochodzących z innej kontroli – Proporcjonalność – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do poszanowania życia prywatnego – Prawo do obrony)

41

2018/C 276/70

Sprawa T-739/16: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Akant Monika i Zbigniew Harasym / EUIPO – Hunter Douglas Holding (COSIMO) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego COSIMO – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy COSIFLOR – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001)}

42

2018/C 276/71

Sprawa T-71/17: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – France.com / EUIPO – Francja (FRANCE.com) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego FRANCE.com – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy France – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

43

2018/C 276/72

Sprawa T-78/17: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Jumbo Africa / EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy JUMBO – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001) – Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i art. 59 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001]}

43

2018/C 276/73

Sprawa T-211/17: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2018 r. – Amplexor Luxembourg / Komisja (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Klasyfikacja oferenta w procedurze kaskadowej – przetwarzanie ogłoszeń przeznaczonych do publikacji w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – Równe traktowanie oferentów – Zneutralizowanie przewagi aktualnego wykonawcy – Nadużycie władzy)

44

2018/C 276/74

Sprawa T-362/17: Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2018 r. – NCL/EUIPO (FEEL FREE) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FEEL FREE – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

45

2018/C 276/75

Sprawa T-556/17: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Staropilsen / EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy STAROPILSEN; STAROPLZEN – Wcześniejsze słowne, unijny i krajowe, znaki towarowe STAROPRAMEN – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001])

45

2018/C 276/76

Sprawa T-657/17: Wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego HPC POLO – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy POLO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Charakter odróżniający – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

46

2018/C 276/77

Sprawa T-691/17: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2018 r. – hoechstmass Balzer / EUIPO (Kształt obudowy taśmy mierniczej) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt obudowy taśmy mierniczej – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

46

2018/C 276/78

Sprawa T-156/17: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – L / Parament (Służba publiczna – Akredytowany asystent parlamentarny – Rozwiązanie umowy – Zawisłość sporu – Niedopuszczalność)

47

2018/C 276/79

Sprawa T-587/17: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – Unigroup/EUIPO – Pronova Laboratories (nailicin) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego nailicin – Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu NAILCLIN – Względna podstawa odmowy rejestracji – Kopia świadectwa rejestracji wcześniejszego znaku towarowego – Zasada 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 2 ppkt (ii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430] – Uwzględnienie dokumentu przedłożonego wraz ze sprzeciwem – Zasada 19 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430] – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej}

48

2018/C 276/80

Sprawa T-258/18: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. – Brunke/Komisja.

48

2018/C 276/81

Sprawa T-316/18: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2018 r. – Mediaservis / Komisja

49

2018/C 276/82

Sprawa T-318/18: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2018 r. – Amazon EU i Amazon.com / Komisja

51

2018/C 276/83

Sprawa T-358/18: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2018 r. – J. García Carrión / EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)

52

2018/C 276/84

Sprawa T-359/18: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2018 r. – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

53

2018/C 276/85

Sprawa T-361/18: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2018 r. – APEDA / EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

54

2018/C 276/86

Sprawa T-366/18: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2018 r. – Pet King Brands / EUIPO – Virbac (SUIMOX)

55

2018/C 276/87

Sprawa T-367/18: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2018 r. – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

56

2018/C 276/88

Sprawa T-368/18: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2018 r. – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

56

2018/C 276/89

Sprawa T-369/18: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2018 r. – Napolitano/Komisja

57

2018/C 276/90

Sprawa T-371/18: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2018 r. – Reiner Stemme Utility Air Systems / EASA

58

2018/C 276/91

Sprawa T-378/18: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2018 r. – NHS / EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

59

2018/C 276/92

Sprawa T-381/18: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2018 r. – Engel / EUIPO – F. Engel (ENGEL)

60

2018/C 276/93

Sprawa T-487/17: Postanowienie Sądu z dnia 19 czerwca 2018 r. – UE / Komisja

61

2018/C 276/94

Sprawa T-620/17: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2018 r. – Teollisuuden Voima / Komisja

61

2018/C 276/95

Sprawa T-148/18: Postanowienie Sądu z dnia 19 czerwca 2018 r. – UE / Komisja

61


PL

 

Top