EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:251:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 251, 18 lipca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 251

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
18 lipca 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 251/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8906 – Goodyear/Bridgestone/TireHub)  (1 )

1

2018/C 251/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8910 – Bouygues/Alpiq InTec and Kraftanlagen München)  (1 )

1


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2018/C 251/03 CON/2018/26

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i powiązane akty prawne; oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (CON/2018/26)

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 251/04

Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie mianowania zastępcy członka zarządu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn z Grecji

5

2018/C 251/05

Ogłoszenie skierowane do osoby i podmiotu objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2018/1016, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2017/1509, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1009, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

7

 

Komisja Europejska

2018/C 251/06

Kursy walutowe euro

8

2018/C 251/07

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2018 r. powołująca grupę ekspertów Komisji „Grupa Sterująca ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi” oraz uchylająca decyzję w sprawie powołania grupy ekspertów Komisji ds. chorób rzadkich oraz decyzję ustanawiającą grupę ekspertów Komisji ds. walki z rakiem  (1 )

9


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top