EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:231:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 231, 2 lipca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 231

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
2 lipca 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 231/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 231/02

Sprawa C-574/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Varese – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Maurowi Scialdonemu [Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Ochrona interesów finansowych Unii — Artykuł 4 ust. 3 TUE — Artykuł 325 ust. 1 TFUE — Dyrektywa 2006/112/WE — Konwencja PIF — Sankcje — Zasady równoważności i skuteczności — Niedokonanie w ustawowo wyznaczonych terminach zapłaty VAT wynikającego z rocznej deklaracji — Przepisy krajowe przewidujące karę pozbawienia wolności wyłącznie wtedy, gdy kwota niezapłaconego VAT przekracza określony próg penalizacji — Przepisy krajowe przewidujące niższy próg penalizacji za niedokonanie zapłaty podatku dochodowego pobieranego u źródła]

2

2018/C 231/03

Sprawa C-82/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgia) – K.A. i in. / Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne — Kontrole graniczne, azyl i imigracja — Artykuł 20 TFUE — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 7 i 24 — Dyrektywa 2008/115/WE — Artykuły 5 i 11 — Obywatel państwa trzeciego podlegający zakazowi wjazdu — Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt do celów łączenia rodzin z obywatelem Unii Europejskiej, który nigdy nie skorzystał z prawa do swobodnego przemieszczania się — Odrzucenie wniosku)

3

2018/C 231/04

Sprawy połączone C-331/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Niderlandy, Belgia) – K. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. / Belgische Staat (C-366/16) [Odesłanie prejudycjalne — Obywatelstwo Unii Europejskiej — Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich — Dyrektywa 2004/38/WE — Artykuł 27 ust. 2 akapit drugi — Ograniczenie prawa wjazdu i pobytu uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego — Wydalenie z terytorium państwa członkowskiego ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego — Zachowanie stanowiące rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie dla jednego z podstawowych interesów społecznych — Osoba, której wniosek o udzielenie azylu został oddalony ze względów, o których mowa w art. 1 sekcja F konwencji genewskiej lub w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2011/95/UE — Artykuł 28 ust. 1 — Artykuł 28 ust. 3 lit. a) — Ochrona przed wydaleniem — Zamieszkiwanie w przyjmującym państwie członkowskim przez poprzednie dziesięć lat — Nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego — Pojęcie]

4

2018/C 231/05

Sprawa C-376/16 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 maja 2018 r. – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE [Odwołanie — Zamówienia publiczne na usługi — Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych — Procedura kaskadowa — Artykuł 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Artykuł 76 i art. 84 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem — Zakaz orzekania ultra petita — Ważenie podkryteriów w ramach kryteriów udzielenia zamówienia — Oczywiste błędy w ocenie — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 – Artykuł 100 ust. 2 — Decyzja o odrzuceniu oferty — Brak uzasadnienia — Utrata szansy — Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej — Żądanie odszkodowania]

6

2018/C 231/06

Sprawa C-684/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 26 września 2017 r. w sprawie T-83/16 Banca Monte dei Paschi di Siena i Banca Widiba SpA / EUIPO, wniesione w dniu 6 grudnia 2017 r. przez Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA)

6

2018/C 231/07

Sprawa C-685/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 26 września 2017 r. w sprawie T-84/16 Banca Monte dei Paschi di Siena i Banca Widiba SpA / EUIPO, wniesione w dniu 6 grudnia 2017 r. przez Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA)

7

2018/C 231/08

Sprawa C-168/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 5 marca 2018 r. – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Sprawa C-175/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie T-718/15: PTC Therapeutics International Ltd / European Medicines Agency (EMA) wniesione w dniu 6 marca 2018 r. przez PTC Therapeutics International Ltd

8

2018/C 231/10

Sprawa C-178/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie T-729/15: MSD Animal Health Innovation GmbH i Intervet international BV / European Medicines Age wniesione w dniu 7 marca 2018 r. przez MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV

9

2018/C 231/11

Sprawa C-203/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Niemcy) w dniu 20 marca 2018 r. – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen.

10

2018/C 231/12

Sprawa C-210/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schienen-Control Kommission (Austria) w dniu 23 marca 2018 r. – WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Sprawa C-224/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 28 marca 2018 r. – Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Sprawa C-225/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 28 marca 2018 r.– Grupa Lotos S.A.

11

2018/C 231/15

Sprawa C-227/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Bíróság (Węgry) w dniu 3 kwietnia 2018 r. – VE / WD

12

2018/C 231/16

Sprawa C-228/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 3 kwietnia 2018 r. – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank i in.

13

2018/C 231/17

Sprawa C-235/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 28 marca 2018 r. – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Sprawa C-262/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie T-216/15, Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s. / Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez Komisję Europejską

14

2018/C 231/19

Sprawa C-280/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 24 kwietnia 2018 r. – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton”, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys”, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ” / Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Sprawa C-312/18 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Komisja Europejska, wniesione w dniu 11 maja 2018 r. przez Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux

17

 

Sąd

2018/C 231/21

Sprawy T-429/13 i T-451/13: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. – Bayer CropScience i in./Komisja [Środki ochrony roślin — Substancje czynne klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd — Przegląd zatwierdzenia — Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 — Zakaz stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi dane substancje czynne — Artykuł 49 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009 — Zasada ostrożności — Proporcjonalność — Prawo do bycia wysłuchanym — Odpowiedzialność pozaumowna]

18

2018/C 231/22

Sprawa T-584/13: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. – BASF Agro i in./Komisja [Środki ochrony roślin — Substancja czynna o nazwie fipronil — Przegląd zatwierdzenia — Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 — Zakaz stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi daną substancję czynną — Artykuł 49 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009 — Zasada ostrożności — Ocena skutków]

19

2018/C 231/23

Sprawa T-283/15: Wyrok Sądu z dnia 8 maja 2018 r. – Esso Raffinage/ECHA [REACH — Ocena dokumentacji — Kontrola zgodności dokumentów rejestracyjnych z przepisami — Sprawdzenie przedłożonych informacji i działania podejmowane po dokonaniu oceny dokumentacji — Oświadczenie o braku zgodności z przepisami — Właściwość Sądu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt zaskarżalny — Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie — Dopuszczalność — Podstawa prawna — Artykuły 41, 42 i 126 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006]

20

2018/C 231/24

Sprawa T-205/16: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. – Litwa/Komisja (Fundusz spójności — Wydatki wyłączone z finansowania — Pomoc techniczna dla zarządzania Funduszem Spójności na Litwie — Podatek VAT — Artykuł 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 16/2003 — Zmniejszenie pomocy finansowej)

21

2018/C 231/25

Sprawa T-626/16: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Troszczynski / Parlament (Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego — Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych — Zwrot niesłusznie wypłaconych kwot — Kompetencje sekretarza generalnego — Electa una via — Prawo do obrony — Ciężar dowodu — Obowiązek uzasadnienia — Prawa polityczne — Równość traktowania — Nadużycie władzy — Niezależność posłów — Błąd dotyczący okoliczności faktycznych — Proporcjonalność)

21

2018/C 231/26

Sprawa T-675/16: Wyrok Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Wirecard / EUIPO (mycard2go) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego mycard2go — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001)}

22

2018/C 231/27

Sprawa T-676/16: Wyrok Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Wirecard / EUIPO (mycard2go) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego mycard2go — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

23

2018/C 231/28

Sprawa T-712/16: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Deutsche Lufthansa/Komisja (Konkurencja — Koncentracje — Rynek transportu lotniczego — Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym z zastrzeżeniem wypełnienia pewnych zobowiązań — Wniosek o zwolnienie z części zobowiązań — Proporcjonalność — Uzasadnione oczekiwania — Zasada dobrej administracji — Nadużycie władzy)

23

2018/C 231/29

Sprawa T-818/16: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Netflix International i Netflix / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Planowana przez Niemcy pomoc na rzecz wsparcia produkcji i dystrybucji filmów — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Brak indywidualnego oddziaływania — Akt regulacyjny wymagający przyjęcia środków wykonawczych — Niedopuszczalność)

24

2018/C 231/30

Sprawa T-860/16: Wyrok Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Wirecard / EUIPO (mycard2go) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego mycard2go — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

25

2018/C 231/31

Sprawa T-23/17: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Barnett/EKES (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytura — Przejście na wcześniejszą emeryturę bez obniżenia praw do emerytury — Norma ustanowiona dawniej w art. 9 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Interes służby — Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność wydanego przez Sąd do spraw Służby Publicznej — Odpowiedzialność)

25

2018/C 231/32

Sprawa T-387/17: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Triggerball / EUIPO (Kształt piłki z licznymi kantami) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego — Kształt piłki z licznymi kantami — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

26

2018/C 231/33

Sprawa T-199/18: Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2018 r. – SCF Terminal (Cyprus) i S H B / Rada i in.

26

2018/C 231/34

Sprawa T-230/18: Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2018 r. – Czarnecki/Parlament

27

2018/C 231/35

Sprawa T-238/18: Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2018 r. – Netflix International i Netflix/ Komisja

28

2018/C 231/36

Sprawa T-239/18: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2018 r. – SKS Import Export/Komisja

29

2018/C 231/37

Sprawa T-241/18: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2018 r. – Bruno / Komisja

29

2018/C 231/38

Sprawa T-242/18: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2018 r. – VV / Komisja

30

2018/C 231/39

Sprawa T-243/18: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2018 r. – VW/Komisja

31

2018/C 231/40

Sprawa T-244/18: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2018 r. – Synergy Hellas / Komisja

31

2018/C 231/41

Sprawa T-250/18: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. – RATP / Komisja

32

2018/C 231/42

Sprawa T-255/18: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. – US / EBC

33

2018/C 231/43

Sprawa T-256/18: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2018 r. – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Sprawa T-261/18: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2018 r. – Roxtec / EUIPO – Wallmax (Przedstawienie czarnego kwadratu zawierającego siedem niebieskich koncentrycznych kręgów)

35

2018/C 231/45

Sprawa T-263/18: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2018 r. – Meblo Trade / EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Sprawa T-265/18: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2018 – Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Sprawa T-267/18: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2018 r. – Iceland Foods / EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Sprawa T-268/18: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2018 r. – Sandrone / EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Sprawa T-269/18: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2018 r. – Inditex / EUIPO – Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Sprawa T-271/18: Skarga wniesiona w dniu z 3 maja 2018 r. – Mauritsch / INEA

39

2018/C 231/51

Sprawa T-276/18: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2018 r. – Julius-K9 / EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Sprawa T-277/18: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2018 r. – Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Sprawa T-279/18: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2018 r. – Alliance Pharmaceuticals / EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Sprawa T-287/18: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2018 r. – M. I. Industries / EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Sprawa T-288/18: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2018 r. – M. I. Industries / EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Sprawa T-290/18: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2018 r. – Agmin Italy / Komisja

43

2018/C 231/57

Sprawa T-291/18: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2018 r. – Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Sprawa T-296/18: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2018 – Polskie Linie Lotnicze „LOT” v Commission

45

2018/C 231/59

Sprawa T-300/18: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2018 r. – Yanukovych / Rada

46

2018/C 231/60

Sprawa T-301/18: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2018 r. – Yanukovych / Rada

48


PL

 

Top