Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:223:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 223, 27 czerwca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 223

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
27 czerwca 2018


Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Rada

2018/C 223/01

Zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego na Węgrzech

1

2018/C 223/02

Zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii

3


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 223/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses))  (1 )

5

2018/C 223/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)  (1 )

5

2018/C 223/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg)  (1 )

6


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 223/06

Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

7

 

Komisja Europejska

2018/C 223/07

Kursy walutowe euro

8


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Bank Inwestycyjny

2018/C 223/08

Wyniki zaproszenia do składania propozycji – grant EIBURS Instytutu EBI

9

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 223/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej  (1 )

10

2018/C 223/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej  (1 )

12

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2018/C 223/11

Informacje na temat działań następczych w związku ze skargą zarejestrowaną pod numerem referencyjnym CHAP(2013) 2466

13

2018/C 223/12

Publikacja wniosku o zmianę określenia tradycyjnego zgodnie z art. 42a rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

14


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top