EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:211:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 211, 18 czerwca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 211

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
18 czerwca 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 211/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 211/02

Sprawa C-233/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Generalitat de Catalunya (Odesłanie prejudycjalne — Regionalny podatek obciążający wielkopowierzchniowe obiekty handlowe — Swoboda przedsiębiorczości — Ochrona środowiska naturalnego i zagospodarowanie przestrzenne — Pomoc państwa — Środek selektywny — Pismo Komisji informujące o nienadaniu biegu skardze — Pomoc istniejąca)

2

2018/C 211/03

Sprawy połączone C-234/16 i C-235/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) (Odesłanie prejudycjalne — Regionalny podatek obciążający wielkopowierzchniowe obiekty handlowe — Swoboda przedsiębiorczości — Ochrona środowiska naturalnego i zagospodarowanie przestrzenne — Pomoc państwa — Środek selektywny)

3

2018/C 211/04

Sprawy połączone C-236/16 i C-237/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Supremo – Espagne) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón (Odesłanie prejudycjalne — Regionalny podatek obciążający wielkopowierzchniowe obiekty handlowe — Swoboda przedsiębiorczości — Ochrona środowiska naturalnego i zagospodarowanie przestrzenne — Pomoc państwa — Środek selektywny)

4

2018/C 211/05

Sprawa C-353/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom – Zjednoczone Królestwo) – MP / Secretary of State for the Home Department (Odesłanie prejudycjalne — Polityka azylowa — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 4 — Dyrektywa 2004/83 WE — Artykuł 2 lit. e) — Przesłanki kwalifikujące do ochrony uzupełniającej — Artykuł 15 lit. b) — Ryzyko doznania poważnej krzywdy w sferze zdrowia psychicznego wnioskodawcy w razie odesłania go do państwa pochodzenia — Osoba, która została poddana torturom w państwie pochodzenia)

4

2018/C 211/06

Sprawa C-34/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) – Irlandia] – Eamonn Donnellan / The Revenue Commissioners (Odesłanie prejudycjalne — Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności — Dyrektywa 2010/24/UE — Artykuł 14 — Prawo do skutecznego środka prawnego — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 47 — Możliwość odmówienia przez organ współpracujący wzajemnej pomocy z tego względu, że nie powiadomiono powoda o wierzytelności w prawidłowy sposób)

5

2018/C 211/07

Sprawa C-81/17: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Suceava – Rumunia) – Zabrus Siret SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Dyrektywa 2006/112/WE — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Odliczenie podatku naliczonego — Prawo do zwrotu VAT — Transakcje należące do okresu podatkowego, który był już przedmiotem zakończonej kontroli podatkowej — Prawo krajowe — Możliwość skorygowania przez podatnika deklaracji podatkowych, które były już przedmiotem kontroli podatkowej — Wyłączenie — Zasada skuteczności — Neutralność podatkowa — Pewność prawa]

6

2018/C 211/08

Sprawy połączone C-91/17 P i C-92/17 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r. – Cellnex Telecom SA, dawniej Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA / Komisja Europejska, SES Astra [Odwołanie — Pomoc państwa — Telewizja cyfrowa — Pomoc na wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej na obszarach oddalonych i mniej zurbanizowanych Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (wspólnota autonomiczna Kastylia-La Mancha, Hiszpania) — Subwencja na rzecz operatorów platform cyfrowej telewizji naziemnej — Decyzja uznająca środki pomocowe za częściowo niezgodne z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Definicja — Zakres uznania państw członkowskich]

6

2018/C 211/09

Sprawa C-97/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Bułgarii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ochrona przyrody — Dyrektywa 2009/147/WE — Ochrona dzikiego ptactwa — Obszar specjalnej ochrony (OSO) — Sklasyfikowanie jako OSO najbardziej odpowiednich obszarów pod względem liczby i powierzchni dla ochrony gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2009/147 — Ostoja ptaków (Important Bird Area – IBA) — IBA Riła — Częściowe sklasyfikowanie IBA Riła jako OSO]

7

2018/C 211/10

Sprawa C-66/18: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Węgry

7

2018/C 211/11

Sprawa C-78/18: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Węgry

8

2018/C 211/12

Sprawa C-139/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2017 r. w sprawie T-602/16, CJ/Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), wniesione w dniu 21 lutego 2018 r. przez CJ

9

2018/C 211/13

Sprawa C-167/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Hiszpania) w dniu 2 marca 2018 r. – Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote / Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

11

2018/C 211/14

Sprawa C-176/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 7 marca 2018 r. – Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís

11

2018/C 211/15

Sprawa C-177/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (Hiszpania) w dniu 7 marca 2018 r. – Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Sprawa C-186/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 9 marca 2018 r. – José Cánovas Pardo S.L. / Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Sprawa C-193/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Niemcy) w dniu 19 marca 2018 r. – Google LLC / Bundesrepublik Deutschland

14

2018/C 211/18

Sprawa C-205/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Piteşti (Rumunia) w dniu 20 marca 2018 r. – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

15

2018/C 211/19

Sprawa C-233/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Brussel (Belgia) w dniu 29 marca 2018 r. – Zubair Haqbin / Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

16

2018/C 211/20

Sprawa C-242/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 5 kwietnia 2018 r. – „UniCredit Leasing” EAD / Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno osiguritełna-praktika” — Sofia pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

16

2018/C 211/21

Sprawa C-254/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez le Conseil d'État (Francja) w dniu 12 kwietnia 2018 r. – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

17

2018/C 211/22

Sprawa C-270/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 19 kwietnia 2018 r. – UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

18

 

Sąd

2018/C 211/23

Sprawa T-47/16: Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2018 r. – Sigma Orionis / REA (Klauzula arbitrażowa — Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” — Zawieszenie płatności na podstawie umowy dotacji po przeprowadzeniu audytu finansowego — Żądanie zmierzające do uzyskania zapłaty kwot dochodzonych od REA w ramach wykonania umowy dotacji)

19

2018/C 211/24

Sprawa T-48/16: Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2018 r. – Sigma Orionis / Komisja [Klauzula arbitrażowa — Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) i program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” — Zawieszenie płatności i rozwiązanie umów dotacji po przeprowadzeniu audytu finansowego — Żądanie zmierzające do uzyskania zapłaty kwot dochodzonych od Komisji w ramach wykonania umów dotacji — Odpowiedzialność pozaumowna]

19

2018/C 211/25

Sprawa T-168/16: Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2018 r. – Grizzly Tools / Komisja (Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz pracowników — Dyrektywa 2006/42/WE — Klauzula ochronna — Krajowy środek w postaci zakazu wprowadzania do obrotu urządzenia do mycia pod ciśnieniem — Zasadnicze wymogi zdrowia i bezpieczeństwa — Decyzja Komisji stwierdzająca, że środek jest uzasadniony — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania)

20

2018/C 211/26

Sprawa T-428/17: Wyrok Sądu z dnia 2 maja 2018 r. – Alpine Welten Die Bergführer / EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ALPINEWELTEN Die Bergführer — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

21

2018/C 211/27

Sprawa T-429/17: Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2018 r. – Laboratoires Majorelle / EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LABORATOIRES MAJORELLE — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy MAJORELLE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Wcześniejsze znaki towarowe — Podział zgłoszenia znaku towarowego — Artykuł 44 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 50 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001)}

21

2018/C 211/28

Sprawa T-195/18: Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2018 r. – Talanton / Komisja

22

2018/C 211/29

Sprawa T-200/18: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2018 r. – Fersher Developments and Lisin / Komisja i EBC

23

2018/C 211/30

Sprawa T-208/18: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2018 r. – Nessim Daoud i in. / Rada i in.

23

2018/C 211/31

Sprawa T-214/18: Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2018 r. – Briois przeciwko Parlament

24

2018/C 211/32

Sprawa T-215/18: Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2018 r. – QB / EBC

25

2018/C 211/33

Sprawa T-216/18: Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2018 r. – Pozza / Parlament

26

2018/C 211/34

Sprawa T-217/18: Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2018 r. – DK / ESDZ

27

2018/C 211/35

Sprawa T-254/18: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. – China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products i in. / Komisja

28

2018/C 211/36

Sprawa T-676/17: Postanowienie Sądu z dnia 16 kwietnia 2016 r. – UN/Komisja

29


PL

 

Top