Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:199:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 199, 11 czerwca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 199

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
11 czerwca 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 199/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8913 – HPS/MDP/Capita)Tekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

1

2018/C 199/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8865 – AIG/Validus)Tekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 199/03

Kursy walutowe euro

2

2018/C 199/04

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina (Oolde (ChNP))

3

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2018/C 199/05

Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy 94/22/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów i korzystania z nichTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

13

2018/C 199/06

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

16

2018/C 199/07

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

16


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2018/C 199/08

Zaproszenie do składania wniosków w ramach wieloletniego programu prac w odniesieniu do przyznania pomocy finansowej w obszarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020 (Decyzja wykonawcza Komisji C(2018) 1615)

17

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 199/09

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych i wyrównawczych obowiązujących względem przywozu do Unii modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została stawka cła dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą

18

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 199/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8855 – Otary/Eneco/Electrabel/JV)Tekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

20


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top