Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:196:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 196, 8 czerwca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 196

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
8 czerwca 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 196/01

Zawiadomienie Komisji w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

1

2018/C 196/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8902 – 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding)  (1 )

15

2018/C 196/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8918 – AEA Investors/BCI/Springs)  (1 )

15


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 196/04

Konkluzje Rady w sprawie roli młodzieży w mierzeniu się z wyzwaniami demograficznymi w Unii Europejskiej

16

2018/C 196/05

Konkluzje Rady w sprawie potrzeby wyeksponowania dziedzictwa kulturowego we wszystkich politykach UE

20

2018/C 196/06

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat propagowania wspólnych wartości UE poprzez sport

23

 

Komisja Europejska

2018/C 196/07

Kursy walutowe euro

27

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2018/C 196/08

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Alpha Insurance A/S (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

28

2018/C 196/09

Dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR) – Lista państw członkowskich, które podjęły decyzję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu niniejszej dyrektywy do lotów wewnątrzunijnych, powiadamia o tym Komisję na piśmie. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja publikuje takie powiadomienia oraz wszelkie ich cofnięcia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

29

2018/C 196/10

Zmiana dotycząca Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) – EUWT Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai

30


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 196/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8957 – Silver Lake/ZPG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej  (1 )

32

2018/C 196/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim i Help Net Farma) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej  (1 )

34


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top