Help Print this page 

Document C:2018:196:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 196, 8 czerwca 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 196

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
8 czerwca 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 196/01

Zawiadomienie Komisji w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

1

2018/C 196/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8902 – 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding)  (1 )

15

2018/C 196/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8918 – AEA Investors/BCI/Springs)  (1 )

15


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 196/04

Konkluzje Rady w sprawie roli młodzieży w mierzeniu się z wyzwaniami demograficznymi w Unii Europejskiej

16

2018/C 196/05

Konkluzje Rady w sprawie potrzeby wyeksponowania dziedzictwa kulturowego we wszystkich politykach UE

20

2018/C 196/06

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat propagowania wspólnych wartości UE poprzez sport

23

 

Komisja Europejska

2018/C 196/07

Kursy walutowe euro

27

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2018/C 196/08

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Alpha Insurance A/S (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

28

2018/C 196/09

Dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR) – Lista państw członkowskich, które podjęły decyzję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu niniejszej dyrektywy do lotów wewnątrzunijnych, powiadamia o tym Komisję na piśmie. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja publikuje takie powiadomienia oraz wszelkie ich cofnięcia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

29

2018/C 196/10

Zmiana dotycząca Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) – EUWT Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai

30


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 196/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8957 – Silver Lake/ZPG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej  (1 )

32

2018/C 196/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim i Help Net Farma) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej  (1 )

34


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top