EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:129:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 129, 11 kwietnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 129

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
11 kwietnia 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

530. sesja plenarna EKES-u w dniach 6 i 7 grudnia 2017 r.

2018/C 129/01

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Nierówności majątkowe w Europie: różnice pod względem zysków i pracy między państwami członkowskimi” (opinia z inicjatywy własnej)

1

2018/C 129/02

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zrównoważone systemy zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej w erze cyfrowej” (opinia z inicjatywy własnej)

7

2018/C 129/03

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w celu zapobiegania radykalizacji młodych ludzi” (opinia z inicjatywy własnej)

11

2018/C 129/04

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wkład społeczeństwa obywatelskiego w rozwój kompleksowej polityki żywnościowej w UE” (opinia z inicjatywy własnej)

18

2018/C 129/05

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Kluczowa rola handlu i inwestycji w osiąganiu i wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju” (opinia z inicjatywy własnej)

27

2018/C 129/06

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Korzyści z podejścia opartego na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność dla zintegrowanego rozwoju lokalnego i rozwoju obszarów wiejskich” (opinia rozpoznawcza)

36


 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

 

530. sesja plenarna EKES-u w dniach 6 i 7 grudnia 2017 r.

2018/C 129/07

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Inicjatywa na rzecz wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów«”[COM(2017) 252 final] – „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE”[COM(2017) 253 final – 2017/0085 (COD)]

44

2018/C 129/08

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Europejski program rozwoju przemysłu obronnego”[COM(2017) 294 final]

51

2018/C 129/09

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego”[COM(2017) 295 final]

58

2018/C 129/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji z dnia 28 kwietnia 2017 r. – Obwieszczenie Komisji w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ochrony środowiska”[C(2017) 2616 final]

65

2018/C 129/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy”[COM(2017) 282 final – 2017/0113(COD)]

71

2018/C 129/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego”[COM(2017) 353 final – 2017/0146 (COD)]

75

2018/C 129/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Odnowione partnerstwo z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku”[JOIN(2016) 52 final]

76

2018/C 129/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju niebieskiej gospodarki w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego”[COM(2017) 183]

82

2018/C 129/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki«”[COM(2017) 198 final]

90

2018/C 129/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych”[COM(2017) 481 final – 2017/0219 (COD)]

96

2018/C 129/17

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zmian zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i na cel „Europejska współpraca terytorialna”[COM(2017) 565 final – 2017/0247 COD]

98


PL

 

Top