Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:094:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 94, 12 marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 94

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
12 marca 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 94/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 94/02

Sprawa C-553/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 20 lipca 2017 r. w sprawie T-395/16 Windfinder R & L Co. KG / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 21 września 2017 r. przez Windfinder R & L Co. KG

2

2018/C 94/03

Sprawa C-570/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie T-432/16, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik / EUIPO, wniesione w dniu 25 września 2017 r. przez Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH

2

2018/C 94/04

Sprawa C-653/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 7 września 2017 r. w sprawie T-374/15 VM Vermögens-Management / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 21 listopada 2017 r. przez VM Vermögens-Management GmbH

3

2018/C 94/05

Sprawa C-654/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 września 2017 r. w sprawie T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG/Komisja Europejska, wniesione w dniu 22 listopada 2017 r. przez Bayerische Motoren Werke AG

4

2018/C 94/06

Sprawa C-677/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 4 grudnia 2017 r. – M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

5

2018/C 94/07

Sprawa C-679/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 4 grudnia 2017 r. – Vlaams Gewest reprezentowany przez rząd flamandzki w osobie flamandzkiego ministra budżetu, finansów i energetyki oraz Vlaams Gewest reprezentowany przez rząd flamandzki w osobie flamandzkiego ministra środowiska, przyrody i rolnictwa / Johannes Huijbrechts

6

2018/C 94/08

Sprawa C-687/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 28 września 2017 r. w sprawie T-138/15, Aanbestedingskalender BV i in./ Komisja Europejska, wniesione w dniu 7 grudnia 2017 r. przez Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV

7

2018/C 94/09

Sprawa C-689/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht München I (Niemcy) w dniu 8 grudnia 2017 r. – Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia” / Land Niedersachsen

7

2018/C 94/10

Sprawa C-692/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 11 grudnia 2017 r. – Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

8

2018/C 94/11

Sprawa C-706/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 18 grudnia 2017 r. – „Achema” AB; „Orlen Lietuva” AB; „Lifosa” AB / Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

8

2018/C 94/12

Sprawa C-707/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd Swilengrad (Bułgaria) w dniu 19 grudnia 2017 r. – postępowanie karne przeciwko Danieli Pinzaru i Robertowi Andreiowi Cirstinoiu

10

2018/C 94/13

Sprawa C-708/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd Asenowgrad (Bułgaria) w dniu 19 grudnia 2017 r. – „EWN Byłgarija Topłofikacija” EAD / Nikolina Stefanowa Dimitrowa

10

2018/C 94/14

Sprawa C-725/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski rajonen syd (Bułgaria) w dniu 27 grudnia 2017 r. – „Topłofikacija Sofia” EAD / Mitko Simeonow Dimitrow

11

2018/C 94/15

Sprawa C-11/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 8 listopada 2017 r. w sprawie T-245/15, Kłymenko / Rada, wniesione w dniu 5 stycznia 2018 r. przez Ołeksandra Wiktorowicza Kłymenkę

12

2018/C 94/16

Sprawa C-21/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea hovrätt (Szwecja) w dniu 11 stycznia 2018 r. – Textilis Ltd, Ozgur Keskin / Svenskt Tenn Aktiebolag

13

2018/C 94/17

Sprawa C-36/18: Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Grecka

14

2018/C 94/18

Sprawa C-59/18: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2018 r. – Republika Włoska / Rada Unii Europejskiej

15

 

Sąd

2018/C 94/19

Sprawa T-818/14: Wyrok Sądu z dnia 25 stycznia 2018 r. – BSCA/Komisja (Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez Belgię na rzecz BSCA — Decyzja uznająca pomoc za częściowo zgodną i za częściowo niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Akt prawnie wiążący — Termin przedawnienia — Charakter gospodarczy ILS — Proporcja, w jakiej instalacje są używane w celach gospodarczych — Błędne dane liczbowe — Wniosek o dostosowanie — Ustalenie zaktualizowanych wartości — Obowiązek uzasadnienia — Zakłócenie konkurencji — Uzasadnione oczekiwania)

16

2018/C 94/20

Sprawa T-196/15 P: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2018 r. – Gyarmathy/FRA (Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Zatrudnienie — Ogłoszenie o naborze — Odrzucenie kandydatury — Przebieg postepowania w sprawie naboru — Przeinaczenie dowodów — Obowiązek uzasadnienia — Zasada zgodności skargi z zażaleniem — Bezstronność Sądu do spraw Służby Publicznej)

17

2018/C 94/21

Sprawa T-44/16: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2018 r. – Novartis / EUIPO – SK Chemicals (Przedstawienie plastra transdermalnego) Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający plaster transdermalny — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

17

2018/C 94/22

Sprawa T-91/16: Wyrok Sądu z dnia 25 stycznia 2018 r. – Włochy / Komisja [EFS — Program operacyjny objęty celem nr 1 dla regionu Sycylii — Zmniejszenie pierwotnie przyznanej pomocy finansowej — Metoda obliczania przez ekstrapolację — Proporcjonalność — Artykuł 39 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 — Obowiązek uzasadnienia]

18

2018/C 94/23

Sprawa T-113/16: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2018 r. – Arctic Cat / EUIPO – Slazengers (Przedstawienie skaczącego zwierzęcia z rodziny kotowatych, skierowanego w prawo) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Graficzny znak towarowy przedstawiający skaczące zwierzę z rodziny kotowatych, skierowane w prawo — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający skaczące zwierzę z rodziny kotowatych, skierowane w lego — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

18

2018/C 94/24

Sprawa T-172/16: Wyrok Sądu z dnia 26 stycznia 2018 r. – Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni / Komisja (Pomoc państwa — Obniżenie podatków i składek odprowadzanych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarach Włoch, na których wystąpiły klęski żywiołowe — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Ewentualny beneficjent pomocy, któremu przysługuje prawo nabyte — Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie — Dopuszczalność — Równe traktowanie — Uzasadnione oczekiwania)

19

2018/C 94/25

Sprawa T-367/16: Wyrok Sądu z dnia 25 stycznia 2018 r. – Brunner / EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HOLY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/11]}

20

2018/C 94/26

Sprawa T-561/16: Wyrok Sądu z dnia 25 stycznia 2018 r. – Galocha / Entreprise commune Fusion for Energy (Służba publiczna — Personel kontraktowy — Postępowanie w sprawie naboru prowadzone przez wspólne przedsiębiorstwo Fusion for Energy — Listy rezerwy kadrowej — Nieprawidłowość postępowania w sprawie naboru — Dalsze akty dotyczące osób trzecich — Interes osób trzecich — Interes służby)

20

2018/C 94/27

Sprawa T-625/16: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2018 r. – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA (REACH — Opłata należna za rejestrację substancji — Ulga przyznana MŚP — Błąd w oświadczeniu dotyczącym rozmiaru przedsiębiorstwa — Decyzja nakładająca opłatę administracyjną — Zaprzestanie produkcji substancji — Kryteria obliczania kwoty opłaty administracyjnej — Zalecenie 2003/361/WE — Pewność prawa — Uzasadnione oczekiwania — Proporcjonalność — Równość traktowania)

21

2018/C 94/28

Sprawa T-765/16: Wyrok Sądu z dnia 25 stycznia 2018 r. – Grupo Ganaderos de Fuerteventura / EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego EL TOFIO El sabor de CANARIAS — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

22

2018/C 94/29

Sprawa T-808/16: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2018 r. – Jean Patou Worldwide / EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE) Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HISPANITAS JOY IS A CHOICE — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy JOY — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

22

2018/C 94/30

Sprawa T-866/16: Wyrok Sądu z dnia 25 stycznia 2018 r. – SilverTours / EUIPO (billiger-mietwagen.de) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego billiger-mietwagen.de — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

23

2018/C 94/31

Sprawa T-35/17: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2018 r. – Weber-Stephen Products / EUIPO (iGrill) Znak towarowy Unii Europejskiej — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Słowny znak towarowy iGrill — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

24

2018/C 94/32

Sprawa T-69/17: Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2018 r. – Constantin Film Produktion / EUIPO (Fack Ju Göhte) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Fack Ju Göhte — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami — Artykuł 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

24

2018/C 94/33

Sprawa T-715/16: Postanowienie Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – Pebagua / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko naturalne — Ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi — Działania zapobiegawcze i zaradcze w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych — Rozporządzenie (UE) nr 1143/2014 — Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1141 — Przyjęcie wykazu inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii — Umieszczenie gatunku Procambarus clarkii w wykazie — Brak indywidualnego oddziaływania — Akt regulacyjny wymagający przyjęcia środków wykonawczych — Oczywista niedopuszczalność]

25

2018/C 94/34

Sprawa T-762/16: Postanowienie Sądu z dnia 15 stycznia 2018 r. – ArcelorMittal Belval & Differdange i ThyssenKrupp Steel Europe / ECHA [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty znajdujące się w posiadaniu ECHA — Wniosek dotyczący dokumentów i tożsamości pierwotnego wnioskującego o dostęp do informacji rejestrującego substancje na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 — Częściowa odmowa dostępu — Cofnięcie decyzji o odmowie udzielenia dostępu — Umorzenie postępowania]

26

2018/C 94/35

Sprawa T-157/17: Postanowienie Sądu z dnia 22 stycznia 2018 r. – Cristalfarma / EUIPO – Novartis (ILLUMINA) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ILLUMINA — Cofnięcie zaskarżonej decyzji — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

26

2018/C 94/36

Sprawa T-178/17: Postanowienie Sądu z dnia 18 stycznia 2018 r. – W&O medical esthetics / EUIPO – Fidia farmaceutici (HYALSTYLE) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy HYALSTYLE — Zła wiara — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Wniosek o przesłuchanie świadków — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art.94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna}

27

2018/C 94/37

Sprawa T-784/17 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 18 stycznia 2018 r. – Strabag Belgium / Parlament (Środki tymczasowe — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Okres zawieszenia — Oferta rażąco niska — Fumus boni juris — Pilny charakter — Wyważenie interesów)

28

2018/C 94/38

Sprawa T-820/17: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2017 r. – Frinsa del Noroeste / EUIPO – Alimentos Friorizados (Alfrisa)

28

2018/C 94/39

Sprawa T-8/18: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2018 r. – easyJet Airline / Komisja

29

2018/C 94/40

Sprawa T-13/18: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2018 r. – Crédit mutuel Arkéa / EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

30

2018/C 94/41

Sprawa T-18/18: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2018 r. – Lillelam / EUIPO – Pfaff (LITTLE LAMB)

31

2018/C 94/42

Sprawa T-23/18: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2018 r. – Nova Brands / EUIPO – Natamil (Natamil)

31

2018/C 94/43

Sprawa T-24/18: Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2018 r. – adidas International Trading i in. / Komisja

32

2018/C 94/44

Sprawa T-28/18: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2018 r. – Marriott Worldwide / EUIPO – AC Milan (AC MILAN)

33

2018/C 94/45

Sprawa T-30/18: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2018 r. – Yado / EUIPO – Dvectis CZ (Poduszka do siedzenia)

34

2018/C 94/46

Sprawa T-46/18: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2018 r. – Comune di Milano / Rada

35

2018/C 94/47

Sprawa T-610/16: Postanowienie Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – PC / EASO

36

2018/C 94/48

Sprawa T-642/16: Postanowienie Sądu z dnia 18 stycznia 2018 r. – Iame / EUIPO – Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

36

2018/C 94/49

Sprawa T-181/17: Postanowienie Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – PC / EASO

36

2018/C 94/50

Sprawa T-281/17: Postanowienie Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki / Komisja

36


PL

 

Top