EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:034:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 34, 31 stycznia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 34

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
31 stycznia 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Komisja Europejska

2018/C 34/01

Opinia Komisji z dnia 26 stycznia 2018 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z demontażem instalacji AMI stanowiącej część elektrowni jądrowej Chinon, znajdującej się we Francji

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 34/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8348 – RAG Stiftung/Evonik Industries/Huber Silica) ( 1 )

3

2018/C 34/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8692 – SAICA/Emin Leydier) ( 1 )

3

2018/C 34/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8745 – CD&R/D'Ieteren/Belron) ( 1 )

4


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2018/C 34/05 CON/2017/46

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian unijnych ram prawnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2017/46)

5

2018/C 34/06 CON/2017/47

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian unijnych ram zarządzania kryzysowego (CON/2017/47)

17


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 34/07

Decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przedłużenia kadencji prezesa izb odwoławczych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

24

 

Komisja Europejska

2018/C 34/08

Kursy walutowe euro

25

2018/C 34/09

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

26

 

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

2018/C 34/10

Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestracji Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego

27


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 34/11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu biodiesla pochodzącego z Argentyny

37

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 34/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8804 – Bain Capital/Fedrigoni) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

48

2018/C 34/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8775 – Shell/Impello) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

50

2018/C 34/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8783 – Repsol/Kia/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

51


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top